Farledsprojekt

Avsikten med våra projekt är att förbättra de nuvarande havs- och insjöfarlederna samt bygga nya farleder för handelssjöfarten och den övriga sjötrafiken.

Under planering

Under planering

Pågående projekt

Pågående projekt

Färdiga projekt

Färdiga projekt