Skip to content

Nytt trafikledningssystem tas i bruk på Åboleden

Publicerad 27.1.2021 12.05

Trafikledsverkets projekt, Rv 1 Ring III–Munkshöjden, variabla hastighetsbegränsningar på Åboleden (riksväg 1), som inför ett nytt trafikledningssystem och variabla hastighetsbegränsningsmärken tas i bruk 2.2.2021. Det nya trafikledningssystemet förbättrar trafikflödet, säkerheten och ger trafikanterna mer exakt information om trafikstörningar.

Projektet införde för första gången i Finland körfältsspecifika variabla hastighetsbegränsningar på det mest trafikerade vägavsnittet mellan Ring I och Ring II. På denna sträcka kan man samtidigt visa olika hastighetsbegränsningar för olika körfält, till exempel när det riskerar att uppstå trafikstockningar i körfälten som leder till avfarter. Då sänks hastighetsbegränsningen för detta körfält i förebyggande syfte. Trafikstockningen påverkar bilister som kör rakt förbi anslutningen i mindre utsträckning och därför kan hastighetsbegränsningen för dessa körfält vara 20 km/h högre. Därmed kan trafiksäkerheten och smidigheten förbättras i en störningskänslig trafiksituation.

”Trafiken blir smidigare med hjälp av variabla hastighetsbegränsningar. Hastighetsbegränsningen hålls alltid så hög som möjligt när förhållandena tillåter och den permanenta hastighetsbegränsningen behöver inte sänkas. En högre hastighetsbegränsning innebär snabbare restid för trafikanterna”, berättar projektchef Marja Wuori.

Projektet införde också en punkt för automatisk trafikövervakning vid slutet av Åboleden vid ankomsten till Munkshöjden. Före övervakningspunkten har nya trafikskyltar för kameraövervakning placerats på båda sidorna av vägen.

 “Övervakningspunkten påminner bilister om att sänka körhastigheten vid ställen där motorvägen slutar vid trafikljuskorsning, på stadsområde, och bilister bör vara beredda på att stanna”, berättar överkommissarie Jari Kaikko.

Noggrannare information om trafikstörningar förbättrar trafiksäkerheten

Inom projektet byggs också informationsskyltar, varningsmärken, trafikmätinstrument och väderstationer.

 “Fintraffic Väg (tidigare ITM Finland) har varit med och förverkliga systemet och testningen. Efter ibruktagande kommer vägtrafikcentralen börja hantera systemet. Den nu införda helheten gör det möjligt att få en ännu bättre situationsbild och kommunikation om trafikstörningar för bilister”, konstaterar enhetschef Jukka Värri.

Med hjälp av det nya trafikledningssystemet varnar man om rusningstrafik med varningsmärken mera omfattande och med mer exakt platsinformation än tidigare. När trafikmätinstrumenten upptäcker rusning överförs informationen till varningsmärkena som ligger före det stockade området. De informerar trafikanterna om var trafikstockningen börjar. Varningsmärken som är placerade vid det stockade området informerar däremot hur långt trafikstockningen sträcker sig.

Det främsta målet med att rapportera om trafikstörningar på vägen är att öka medvetenheten om en försämrad trafiksituation och på så sätt minska bilisternas osäkerhet.

“Redan med att enbart öka medvetenheten om orsakerna till trafikproblem, minskar bilisternas nervositet och stress. Bättre förståelse av situationen kan även minska impulsiva och aggressiva reaktioner till trafikavbrott, vilka annars kunde leda till ytterligare trafikstörningar”, konstaterar Marja Wuori.

Projektet genomförs i samarbete med Trafikledsverket, NTM-centralen i Nyland, Fintraffic Väg och Esbo stad. WSP Finland Oy och YSP Oy ansvarar för planeringen. Normiopaste Oy fungerar som entreprenör och Ramboll CM Oy som byggkonsult. Kostnadsberäkningen för projektet är 4,5 miljoner euro. Kostnaderna delas mellan Trafikledsverket och Esbo stad.

Mer information:

Projektchef Marja Wuori, Trafikledsverket, tfn 029 534 3834, [email protected]

Överkommissarie Jari Kaikko, Polisinrättningen i Helsingfors, tfn 029 547 1402, [email protected] 

Enhetschef (infrastrukturprojekt) Jukka Värri, Fintraffic Väg, tfn 050 470 4475, [email protected]

Följ projektet:

På vår webbplats:https://vayla.fi/sv/rv-1-variabla-hastighetsbegransningar