Skip to content

Trafikledsverket har förbättrat säkerheten vid över 300 plankorsningar

Publicerad 18.12.2020 10.07

Kommunikationsministeriets fyraåriga plankorsningsprogram som inleddes 2018 framskrider. Åtgärdslistan som ursprungligen gällde endast 65 plankorsningar har utvidgats och totalt kan Trafikledsverket förbättra säkerheten på över 330 plankorsningar genom olika lösningar.

"De ersättande vägförbindelserna har varit vår huvudmetod. Det har visat sig vara ett bra sätt. När vi på något område har avlägsnat 3-4 plankorsningar och styr trafiken via en säkrare plankorsning, förbättras säkerheten för dem som rör sig i närområdet enormt", berättar trafiksäkerhetsexpert Jarmo Koistinen vid Trafikledsverket.

Enligt nuvarande uppskattning stängs 196 plankorsningar och förhållandena vid 143 plankorsningar utvecklas.

"Detta innebär att vi förbättrar siktområdena och korsningsvinkeln, renoverar väntplattformarna och sänker tågens hastigheter vid plankorsningarna. Dessutom förnyades belysningen vid 23 plankorsningar på banavsnittet Lahti–Heinola", säger Koistinen.

Sammanlagt 44 plankorsningar förses med säkerhetsanordningar. Femton ljus- och ljudvarningsanläggningar läggs till och i de återstående 29 plankorsningarna byggs halvbomsanläggningar.

Plankorsningsolyckor inträffar trots alla åtgärder

I slutet av 2019 fanns det 2696 plankorsningar på statens bannät. Antalet omfattar både huvudbanor och sidospår. Största delen (75%) av plankorsningarna är så kallade obevakade plankorsningar, dvs. de har ingen varningsanläggning. Utöver statens bannät finns det plankorsningar på privata spåranläggningar som uppskattas ha några hundra plankorsningar.

"Även om det fortfarande finns många plankorsningar har flera hundra plankorsningar kunnat avlägsnas under årtiondenas lopp. Vi är på god väg i rätt riktning med hård fart", påpekar Koistinen.

Även om antalet olyckor har minskat i och med den ökade trafikupplysningen och förbättringarna av plankorsningarna, fortsätter de att inträffa.

"Antalet plankorsningsolyckor per år är cirka 15. I huvudsak klarar man olyckorna antingen genom att bli skrämd eller genom plåtskador, men i år har tyvärr två dödsolyckor inträffat", konstaterar Koistinen allvarligt.

Varje olycka eller nära ögat-händelse är för mycket, så Trafikledsverket kommer nästa år att bedriva en kampanj om detta.

"Genom upplysning försöker vi få människor att förstå att plankorsningarna måste tas på allvar", summerar Koistinen.

Så här korsar du plankorsningen tryggt

- när du ser varningsmärket för plankorsningen, sänk hastigheten
- säkerställ att inget tåg är på väg
- stanna om tåget närmar sig
- stanna också om varningsanordningarna larmar eller om bommen är nere eller håller på att landa
- öppna fönstret vid behov och lyssna om tåget är på väg

Var alltid försiktig vid plankorsningar!

Mer information:

expert, trafiksäkerhet Jarmo Koistinen, tfn 029 534 3166, [email protected]

Bilagor