Skip to content

Tumult vid järnvägsområdet i Böle når sitt slut

Publicerad 22.12.2020 8.20

 

Byggandet av det västra tilläggsspåret i Böle slutförs i sin helhet före årsskiftet. Det en och en halv kilometer långa tilläggsspåret underlättar märkbart trafiken på stambanan.

Böle är Finlands näst livligaste järnvägsstation med över tusen tåg varje vardag. Trafikeringen i Böle påverkar tågtrafiken i hela Finland.

”I och med det tilläggsspår som nu blir färdigt får man två spår i vardera riktningen för fjärrtrafiken till stationen i Böle samt för närtrafiken till Riihimäki och Lahtis. Trafiken blir smidigare och det blir möjligt att öka antalet tågturer”, berättar projektchef Jarmo Nirhamo vid Trafikledsverket.

”Det blir även färre störningar i godstrafiken när passagerartågens punktlighet förbättras”, tillägger Nirhamo.

Det västra tilläggsspåret är det sista spåret och den sista plattformen som ryms i Böle. Sen har allt utrymme ovan jord använts.

Fem år

Byggandet av tilläggsspåret i Böle inleddes redan 2015 vid Böle station med arbeten i anslutning till projektet Mall of Tripla. Byggarbetet fortsatte 2016 med andra brokonstruktioner och stödmurar samt underbyggnader för tilläggsspåret.

De egentliga överbyggnadsarbetena på banan gjordes tre år senare, då spåren anslöts till det nuvarande bannätet. I samband med anslutning skedde det förändringar i numreringen av plattformarna vid Böle järnvägsstation i augusti 2019. Plattform 5b blev 6 och tilläggsspåret (nummer 11) togs i bruk den 21 oktober 2019.

Tilläggsspåret blev klart i slutet av 2019. I år har det gjorts ändringar på spåren norr och söder om Böle station och plattform 6 har förlängts.

Mer information:

projektchef Jarmo Nirhamo, tfn 029 534 3596, [email protected]