Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

AVOIMEN DATAN ASIANTUNTIJA

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Väyläviraston avoin data

Väylävirasto tukee valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämistä sekä kunnossapitoa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön.

avoin data kuvituskuva lukosta

Avoimuuden periaatteet

Tietojen avaaminen otetaan huomioon Väyläviraston toiminnan kehittämisessä, suunnitelmissa ja hankinnoissa esimerkiksi niin, että uusissa ja uusittavissa tietojärjestelmissä avoin tieto ja avoimet rajapinnat ovat suunnittelun keskeinen lähtökohta kuten Laki liikenteen palveluista (2017/320) velvoittaa. Väyläviraston tavoitteena on tarjota keräämänsä tietovarannot avoimesti hyödyntäjien käyttöön koneluettavassa muodossa. Tietojen tärkeimpänä jakelukanavana toimii Lataus- ja katselupalvelu.

Kaikki julkiset tiedot on mahdollista avata avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti. Ennen aineistojen avaamista Väylävirasto varmistaa, että aineiston julkaisulle ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä.


 

Tietovarantojen avoimuus tarkoittaa, että tiedot ovat käytettävissä

  • ilman käyttörajoituksia avoimin käyttöehdoin
  • ilman maksuja
  • itsepalveluperiaatteella toimivien sähköisten rajapintojen tai tiedostolatauksen kautta
     
Avoimen datan jakelukanavat. Lataus- ja katselupalvelu, Aineiston välitysalusta, Paikkatietohakemisto, rajapinnat, teemakartat.

Ajankohtaista

23.6.2022
​​Historiatiedot tieosoiteverkosta (vuodesta 2009 lähtien) on julkaistu avoimena datana AVA-palvelun kautta.

18.1.2022
​​Liikenteen automaattisten mittaustietojen (LAM) historiadatan avoimen datan jako on siirtynyt Fintrafficille. Tietoja jaetaan jatkossakin hyödyntäjille sekä raakamuodossa että valmiina raportteina historiatietoineen Fintrafficin Digitraffic-palvelun kautta täältä.

16.12.2021
Aineistonvälitysalustaa uudistetaan parhaillaan. Uuden AVA:n osoite on: https://ava.vaylapilvi.fi/​​​ Digiroadin TN-ITS-rajapintaan on tulossa jatkossa muutoksia ja niistä viestintä tapahtuu täällä: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/aineisto/rajapinnat

Tällä sivustolla viestitään kun aineistoja on siirretty uuteen palveluun. "Vanha" AVA-palvelu on toiminnassa tammikuun 2022 loppuun asti.

​​​​