Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki: toiminnallisuuden parantaminen

Suunnitteilla

Hankkeen tavoitteena on Ylivieska–Oulu ja Oulu–Kontiomäki-rataosien välityskyvyn parantaminen sekä transitoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen ohjaamalla Vartiuksen ja Kokkolan sataman välinen transitoliikenne Iisalmen kautta kulkevalle reitille. Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki hankkeesta on valmistunut yleissuunnitelma tammikuussa 2012. Yleissuunnitelma perustui vuonna 2009 valmistuneeseen tarveselvitykseen. Ratasuunnitelma on valmistunut v. 2014 ja on hallinnollisessa käsittelyssä Liikennevirastossa.

Ratasuunnittelu

Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki hankkeen ratasuunnitelmassa suunniteltiin kaksi uutta liikennepaikkaa Savon radalle: Latukka ja Rasinmäki. Rataosuudelle Iisalmi–Ylivieska, suunniteltiin kolme uutta liikennepaikkaa: Honkaranta, Karvoskylä ja Raudaskylä. Rataosalla Iisalmi–Ylivieska parannetaan nykyisiä liikennepaikkoja.

Lisäksi suunniteltiin Iisalmeen kolmioraide yhdistämään Kontiomäen ja Ylivieskan suunnat toisiinsa. Ratasuunnitelma sisälsi rata-, valaistus-, turvalaite-, sähköistys-, tie- ja siltasuunnittelua.

Suunnittelun kuluessa on suunnittelun lähtökohtiin tullut muutoksia junapituuksien ja liikennepaikkojen määrän osalta. Tämän vuoksi alkuperäisen suunnittelupäätöksen lisäksi Iisalmi-Kontiomäki välille suunniteltiin vielä uusi Kuluntalahden liikennepaikka ja Ylivieska-Iisalmi rataosalle uudet Komun ja Joutsenjoen liikennepaikat. Liikennepaikkojen mitoittava junapituus on 925 m.

Aikataulu

Yleissuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2012. Yleissuunnitelma on ollut nähtävillä ja lausunnoilla alueen kunnissa ja muilla sidosryhmillä. Ratasuunnittelun kuluessa on suunnittelun lähtökohtiin tullut muutoksia junapituuksien ja liikennepaikkojen määrän osalta. Nämä asiat vaikutuksineen ovat kuitenkin sellaisia, jotka kokonaisuudessaan käsiteltiin ratasuunnitelmassa. Tästä syystä yleissuunnitelman hallinnollinen käsittely keskeytettiin lokakuussa 2013, eikä Liikennevirasto tee päätöstä jo lausuntokierroksella olleesta yleissuunnitelmasta. Yleissuunnittelun aikana tehdyistä ratkaisuista saadut lausunnot ja muistutukset on käsitelty ratasuunnittelun aikana.

Vuonna 2014 valmistuneessa ratasuunnitelman hankearvioinnissa hanke ei osoittautunut yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi.

Suunnittelua on jatkettu päivittämällä Vartius–Kontiomäki–Oulu–Ylivieska-välin vertailuvaihtoehdon kapasiteettitarkasteluja, jotta saataisiin käsitys miten transitoliikenne mahtuu sinne. Selitysten perusteella Oulun reitin kehittämisen kustannukset ovat alle puolet Iisalmen reitin kehittämisen kustannuksista. Iisalmen ja Oulun reitin investoinnit pienentävät yhtä kustannustehokkaasti Suomen teollisuuden liikennöintikustannuksia mutta transitoliikenteessä Oulun reitin kehittämisen kustannustehokkuus on kolminkertainen Iisalmen reitin kehittämiseen nähden.

Tarkasteltavista hankevaihtoehdoista ainoastaan Oulun reitin kehittäminen on yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Iisalmen reitin hankevaihtoehtoon sisältyvistä toimenpiteistä rataosan Ylivieska–Iisalmi sähköistys ja Iisalmen kolmioraiteen rakentaminen voivat olla omana hankkeenaan kannattavia toimenpiteitä, mikäli ennusteen mukaiset kuljetukset toteutuvat.

Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki ratasuunnitelma on hallinnollisessa käsittelyssä Liikennevirastossa.

Sivu päivitetty 23.03.2018