Yhteystiedot

viestinta@liikennevirasto.fi

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Lataa PDF

Yhteiskuntavastuuraportti 2017

Liikenneviraston tehtävänä on tarjota koko yhteiskunnalle nykyaikainen liikenneinfrastruktuuri, joka edistää kasvua ja hyvinvointia mahdollistamalla kestävät ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Kehittyvän teknologian ja lisääntyvän tiedon avulla Liikenneviraston tavoitteena on luoda liikenteen palveluiden kehittymistä tukeva väyläverkosto.

Maailma muuttuu. Toimintaympäristön muutoksessa Liikennevirasto haluaa aktiivisesti rakentaa tulevaisuutta ja uudistaa rohkeasti vanhoja toimintatapojaan. Viraston tavoitteena on lisätä entisestään säännöllistä vuoropuhelua sidosryhmien – erityisesti asiakkaiden – kanssa, jotta toimintaa voidaan kehittää heidän tarpeidensa mukaisesti.   

Tähän yhteiskuntavastuuraporttiin on koottu keskeisiä Liikenneviraston yhteiskuntavastuuseen liittyviä toimenpiteitä, joita on tehty vuoden 2017 aikana. Raportti noudattaa kansainvälistä GRI (G4) -ohjeistoa (core-taso).

Liikennevirastolla on merkittävä yhteiskunnallinen vastuu valtion maantie-, rautatie- ja vesiväyläverkostosta sekä niiden kehittämisestä. Tänään tehdyillä päätöksillä varmistetaan, että Suomi liikkuu myös huomenna.

Yhteiskuntavastuun teemat

  • Asiakasta varten
  • Yhteiskunnan kasvua rakentaen ja tukien
  • Kestävämpää liikkumista, kuljettamista ja väylänpitoa
  • Turvallisuus lähtökohtana
  • Vastuullista hankintaa ja taloudenpitoa
  • Työntekijät voimavarana