Tarkastajakurssi

Esittely

Taitorakenteiden tarkastajakurssi järjestetään talven ja kevään 2019 aikana.

Kurssilla koulutetaan tarkastajia kolmeen eri rakenneluokkaan:

 • Sillantarkastaja
 • Vesirakenteiden tarkastaja (laiturit, kiinteät merimerkit, sulut)
 • Tunnelitarkastaja (tunnelit ja kallioleikkaukset)

Sama henkilö voi saada pätevyyden yhdestä kolmeen rakenneluokkaan.

Jos sinulla on voimassa olevia pätevyyksiä tai olet käynyt kurssin aikaisemmin, lue tästä lisää.

Kurssin rakenne

Kurssi koostuu seuraavista osioista:

Osallistuminen pelkästään tarkastajakurssille on myös mahdollista (osiot 3 ja 4 ilman loppukoetta). Tällöin osallistuja ei kuitenkaan voi osallistua kokeeseen eikä saada tarkastajapätevyyttä. Tämä vaihtoehto soveltuu mm. tarkastusten tilaajille ja tarkastusprosessissa kiinteästi mukana oleville henkilöille, jotka kaipaavat tietoa tarkastustoiminnasta (esim. korjaussuunnittelijat, sukeltajat, ratatyöstä vastaavat, tutkijat …). Tällöin kurssista saa kurssimerkinnän, mutta ei tarkastajapätevyyttä.

Tarkastajapätevyysvaatimukset

Pätevyyden myöntämisen edellytyksenä on hyväksytty suoritus seuraavista kokeista:

 • Taitorakennerekisterin ylläpitäjäkoulutuksen tentti (rakenneluokkakohtaiset osuudet)
 • Tarkastajakurssin teoriakoe (yhteinen osuus + rakenneluokkakohtaiset osuudet)
 • Tarkastajakurssin maastokoe (rakenneluokkakohtaiset osuudet)

Tarkastajakurssin teoriakokeen läpäisy edellyttää:

 • Ymmärrystä rakenteen toiminnasta
 • Tietoa suunnitteluperusteista
 • Tietoa rakentamismenetelmistä
 • Ymmärrystä vauriomekanismeista
 • Tietoa korjausmenetelmistä

Maastokokeessa tehdään oikean kohteen tarkastus, jonka tulosten perusteella osaaminen arvioidaan.

Väylävirasto ei aseta tarkkoja pohjakoulutusvaatimuksia. Kaikkia teoriakokeessa kysyttäviä asioita ei kuitenkaan ehditä käydä kurssilla läpi, vaan tulevien tarkastajien oletetaan hallitsevan mm. rakenteen toiminnan ja suunnitteluperusteet kurssille tullessaan. Sopiva tausta tarkastajapätevyyttä hakeville on esim. rakennusalan insinööri (AMK) tutkinto ja vähintään 2 vuoden suunnittelu- / rakentamis- / rakennuttamiskokemus taitorakenteista. 

Sivu päivitetty 24.01.2019