Saimaa VTS Master's Guide

1 VTS-områden

Saimaa VTS-område omfattar djupfarlederna i Saimen-området. Saima kanal hör inte till VTS-området.

Öppna Saimaa VTS Master's Guide

En noggrannare beskrivning av servicen som VTS-centralerna tillhandahåller finns i den allmänna beskrivningen av VTS-verksamheten.

2    Trafikrapportering
Saimaa VTS använder arbetskanal VHF 9.
Föranmälan
Fartyg som anländer till Saimen ska ge föranmälan då de avgår från Soskua sluss.
Fartyg som avgår från Mustola hamn till Saimen ska rapportera före avgång från hamnen.

Trafikrapportens innehåll:

 • Fartygets namn
 • Namn på rapporteringspunkten
 • Destination
 • Avsedd färdväg. Om en alternativ farled används, ska detta rapporteras.

Fartyg ska rapportera:

 • då de anlöper ett VTS-område
 • före ankring
 • vid avgång från ankarplats
 • då de förtöjts vid kaj
 • före avgång från hamnen.
 • på rapporteringspunkterna i området
  • 10 minuter innan de passerar följande punkter:
 1. Kuhaluoto/sydgående fartyg
 2. Vekaransalonsalmi
 3. Hätinvirta
 4. Puumalansalmi
 5. Pahikka
 6. Vekaransalmi
 7. Härkinsalo/nordgående fartyg
 8. Kommersalmi/sydgående fartyg
 9. Kyrönsalmi
 10. Matarinsalmi
 11. Haponlahti kanal
 12. Tappuvirta
 13. Tahkosalmi
 14. Sinikonniemi/sydgående fartyg
 15. Muuraispuro/nordgående fartyg
 16. Patasalmi/nordgående fartyg
 17. Kolikko kanal/sydgående fartyg
 18. Kortesalmi/nordgående fartyg
 19. Aittoluoto/sydgående fartyg
 20. Hanhivirta
 21. Vihtakanta, rapport behövs inte, om fartyget har rapporterat en timme före ankomst till rörlig bro
 22. Vuosalmi/nordgående fartyg
 23. Vuoharju/sydgående fartyg

Undantag till det ovan stående utgör fartyg som bogserar virkesflotte, vilka bör avge rapport till VTS om ankomst till de ovan nämnda trånga farvattnen i så pass god tid att bogseringen kan avbrytas före det trånga passet då där föreligger något hinder, t.ex. ett nödställt fartyg

Rörliga broar

 • Kyrösalmi landsvägs- och järnvägsbro
 • Vihtakanta
 • Jännevirta

Lastfartyg som använder djupfarleden måste anmäla sig till Saimaa VTS 1 timme innan bron passeras.

Saimaa VTS beställer öppning av broarna.

3  Fartbegränsningar
Nedan en lista över fartbegränsningarna i djupfarlederna inom VTS-området:  

 1. Haponlahti kanal 9km/h
 2. Kyrönsalmi 9 km/h
 3. Kaukaanselkä 9km/h
 4. Vihtakanta 9 km/h
 5. Jännevirta 9 km/h
 6. Kortesalmi 9 km/h
 7. Pitkälänniemi 9 km/h
 8. Pussilantaipale 9 km/h
 9. Muuraispuro 9 km/h
 10. Rahasalmi 9 km/h

Fartbegränsningarna inom hamnområdesgränserna framgår av hamnarnas hamnordningar.

4 Kontaktuppgifter
Saimaa VTS
Sulkuvartijankatu 15
53300 Villmanstrand
Tel:                                                   0206 37 3745
E-mail:                                              saimaa.vts@fta.fi
VHF:                                                 ch.9

reaktionapit
Sidan uppdaterad 26.10.2017