Kotka VTS Master's Guide

1 VTS-området
VTS-området omfattar närområdena kring Kotka, Fredrikshamn och Lovisa inklusive farlederna för handelssjöfarten i området mellan Emsalö och Santio, med undantag av områdena som administreras av hamnarna.
Hörnpunkternas koordinater:

 1. 1) 60º 12,5’ P, 25º 41,2’ I                         2) 60º 05,6’ P, 25º 43,0’ I
 2. 3) 60º 10,3’ P, 26º 39,0’ I                       4) 60º 12,1’ P, 26º 45,9’ I
 3. 5) 60º 12,0’ P, 27º 17,6’ I                        6) Riksgränsen mellan Finland och Ryssland

Öppna Kotka VTS Master's Guide

En noggrannare beskrivning av servicen som VTS-centralerna tillhandahåller finns i den allmänna beskrivningen av VTS-verksamheten.

2    Trafikrapportering
Kotka VTS använder arbetskanal är 67
Trafikrapportens innehåll:

 • Fartygets namn
 • Namn på rapporteringspunkten
 • Destination
 • Avsedd färdväg. Om en alternativ farled används, ska detta rapporteras.

Fartyg ska rapportera:

 • då de anlöper ett VTS-område
 • före ankring
 • vid avgång från ankarplats
 • då de förtöjts vid kaj
 • före avgång från hamnen.
 • på rapporteringspunkterna i området
  • 10 minuter före ankomst till Ruotsinsalmi

3  Områden med mötes- och omkörningsförbud
I Kotka VTS-området råder permanent mötes- och omkörningsförbud i:

 1. 6,1 m farleden i Ruotsinsalmi mellan latituderna 60˚ 27,4’ N och 60˚ 27, 95’ N
 2. 12,0 m farleden till Fredrikshamn mellan latituderna 60º 26,2’ N och 60º 27,4’ N

4 Kontaktuppgifter
Finska vikens sjötrafikcentral
Vilhelmsbergsgatan 2-4
00500 Helsingfors
Tel:                       020 448 5391
E-post:                 supervisors.hki@fta.fi
VHF:                    ch. 67

reaktionapit
Sidan uppdaterad 25.10.2017