Bothnia VTS Master's Guide

1     VTS-område
VTS-området täcker Bottenvikens kust från fyren Ritgrund till Torneå inklusive farlederna för handelssjöfarten, med undantag av områdena som administreras av hamnarna.
Bothnia VTS-områdets gränslinje går mellan följande hörnpunkter:
Från fyren Ritgrund, 63°25,5'N 21°30,5'E
till territorialvattengränsen i position 63°40,0’ N 21°31,0’E
och följer territorialvattengränsen till Torneå

Öppna Bothnia VTS Master's Guide

En noggrannare beskrivning av servicen som VTS-centralerna tillhandahåller finns i den allmänna beskrivningen av VTS-verksamheten.

2    Trafikrapportering
Bothnia VTS använder arbetskanal 67.
Trafikrapportens innehåll:

 • Fartygets namn
 • Namn på rapporteringspunkten
 • Destination
 • Planerad rutt. Om en alternativ farled används, ska detta rapporteras.

Fartyg ska rapportera:

 • då de anlöper ett VTS-område
 • före ankring
 • vid avgång från ankarplats
 • då de förtöjts vid kaj
 • före avgång från hamnen
 • på rapporteringspunkterna i området
 • Under den tid som anges i instruktionerna för vintersjöfarten avger fartyg med någon finsk hamn i Bottniska viken som destination föranmälan 20 sjömil före Nordvalens fyr, vars koordinater är 63º 32,15’ N och 20º 46,60’ O.

3 Områden med mötes- och omkörningsförbud
I Bothnia VTS-området råder permanent mötes- och omkörningsförbud i följande områden:

 1. Torneå: Hamnbassängen–bojparet T27 och T28 mellan latituderna 65º 44,8’ N och 65º 43,2’N i 9,0 m farleden.
 2. Torneå: I den trånga passagen vid Keila i området mellan bojarna T5 och T7 mellan longituderna 024º 20,8’ O och 021º 18,9’ O i 9,0 m farleden.
 3. Torneå: I Europa-kröken mellan bojarna Europa och T 18 mellan latituderna 60º 24,4' N och 60º 25,3' N i 9,0 m farleden.
 4. Kemi: Ajos hamn–bojparet Inakari 1 och 2 mellan latituderna 65º 39,5’ N och 65º 38,9’ N i 10,0 m farleden.
 5. Kemi: Veitsiluoto-farleden: Veitsiluoto hamn – väster om Ajoskrunni mellan latituderna 65º 40,9’ N och 65º 37,8’ N i 8,0 m farleden.
 6. Uleåborg: Suumatala, området mellan bojarna Oulu 5 och Hammasmatala mellan longituderna 024º 50,5’ O och 024º 53,1’ O i 10,0 m farleden.
 7. Uleåborg: I Löyhänmutkas farledsområde mellan Hookana och Löyhänmutka randmärke mellan latituderna 65º 07,3’ N och 65º 06,8’ N i 10,0 m farleden.
 8. Uleåborg: Hamninloppet: Kyrönkari–Uleåborgs hamn mellan longituderna 025º 20,8’ O och 025º 23,5’ O i 10,0 m farleden.
 9. Brahestad: Elkonredi–Johans randmärke mellan longituderna 024º 22,3’ O och 024º 16,9’O i 10,0 m farleden.
 10. Karleby: Fartyg med en längd av 200 meter eller mera som trafikerar mellan latituderna 63º 59,8’ N och 63º 51,9’ N i 13,0 m farleden.
 11. Jakobstad: Hamnen–Ådön, mellan longituderna 022º 41,0’ O och 022º 37,9’ O i 9,0 m farleden.

Förbuden gäller inte möten och omkörningar där åtminstone den ena parten är en bogserbåt eller ett fartyg av motsvarande storlek.

4 Kontaktuppgifter:
Västra Finlands sjötrafikcentral
Hertig Johans parkgata 21,
PB 351, 20101 Åbo
Tel:                      020 448  7356
E-mail:                 bothnia.vts@liikennevirasto.fi
VHF:                    ch. 67

reaktionapit
Sidan uppdaterad 27.11.2017