Säkerhetsradiostationen Turku Radio

Enligt sjöräddningslagen ansvarar Trafikverket för radiokommunikationen i säkerhetssyfte på finskt sjöterritorium och sköter nödradiotrafiken i djupfarlederna i Saimenområdet.

Turku Radio svarar för radiokommunikationen i säkerhetssyfte, vilket omfattar bl.a. navigationsvarningar, väderleks- och israpporter.

Vidare tryggar Turku Radio nödradiotrafiken för sjöfarten på finskt sjöterritorium. Turku Radio stöder isbrytningsarbetet genom att förmedla fartygs- och ruttdata.

Turku Radio tar dygnet runt emot felanmälningar gällande säkerhetsanordningarna för sjöfarten.

Saimaa VTS sköter nödradiotrafiken och radiokommunikationen i säkerhetssyfte i djupfarlederna i Saimenområdet.

Signalbokstäver OFK  
Position Västra Finlands sjötrafikcentral, Åbo Lat 60.26,3750 N 22.13,6000E
Utrustning 18 VHF-basstationer från Kemi till Vederlax, varav 15 stationer är utrustade med Turku Radios VHF-duplexkanaler.

Riksomfattande VTS-lägesbild, utrustning för användning av isbrytartjänsten IBNET, AIS-lägesbild som täcker hela finska kusten och en tjänst för förmedling av meddelanden.
 

VHF-stationerna har DSC rutinanrops- och nödanropskanal 70, duplex områdesvis, dvs. arbetskanal och simplexkanaler.

Sändningstider

UTC BROADCAST

0233 NAVIGATIONAL WARNINGS

0633 WEATHER FORECAST, NAVIGATIONAL WARNINGS

0803 POSITIONS OF ICEBREAKERS

1033 NAVIGATIONAL WARNINGS, ICE REPORT

1433 NAVIGATIONAL WARNINGS

1833 WEATHER FORECAST, NAVIGATIONAL WARNINGS, ICE REPORT

2233 NAVIGATIONAL WARNINGS 

WEATHER MESSAGES

0633, 1833
Including wave height information in the Northern Baltic and Sea of Bothnia 0233, 0633, 1033, 1433,1833, 2233

Navigational warnings
0233, 0633, 1033,1433, 1833, 2233 in English. On request in Finnish and/or Swedish.

Ice Reports
1033, 1833 In English. Including positions of icebreakers
0803 icebreaker positions only

reaktionapit
Sidan uppdaterad 28.03.2017