Utmärkningssätt i sjökorten

Sjökortsreformen
De första finska sjökorten som 2003 började publiceras enligt internationell symbolik (INT) var kustkorten i Finska viken. Vid reformen ändrades sjökortens färger, kartsymbolik och koordinatsystem, i och med att de blå sjökorten började ersätta de traditionella gröna sjökorten. Den nya sjökortssymboliken grundar sig på IHO:s internationella INT-standard. I samband med detta ändrades sjökortens koordinatsystem från det nationella sjökortskoordinatsystemet (KKJ) till det internationella koordinatsystemet WGS 84 (EUREF-FIN). Det internationella sättet att beskriva sjöområden tillämpades på alla kustkort, sjökortsserier, hamnkort samt största delen av översiktskorten. För de inre farvattnens del gäller ändringen sjökorten för internationell trafik i Saimens djupfarled på avsnittet Villmanstrand-Kuopio-Idensalmi samt sjökortsserierna i Kymmene älvs vattendrag.

Noggrannare uppgifter om utgivningstidtabellerna finns på Trafikverkets webbsidor www.trafikverket.fi.

Rättelsedatumet för sjökortsupplagorna meddelas enligt situationen 1.12.2010 i följande lista:

Sidan uppdaterad 20.09.2016