ENC-tjänsten

Distribution av ENC-material

Trafikverket varken distribuerar eller säljer sitt ENC-material, utan distributionen sker via en centraliserad distributionstjänst och ett nätverk av återförsäljare.

Skyddad distribution av ENC-material

För närvarande finns det tre RENC-centraler (Regional ENC Coordinating Centre). RENC-centralerna, som ligger i Norge, Storbritannien och Australien, distribuerar skyddat ENC-material till sina kunder. Materialet skyddas i enlighet med IHO:s standard S-63 (IHO Data Protection Scheme).

Avsikten är dels att skydda sjökorten från olaglig kopiering och övrig piratism, dels att försäkra kunderna om att det använda kartmaterialet är uppdaterat.

Då sjökorten distribueras på ett officiellt och skyddat sätt kan användarna lita på att sjökortsmaterialet uppfyller kraven och att det kommer från den ursprungliga producenten. För att kunna använda den skyddade distributionstjänsten måste den sjöfarandes utrustning stöda skydd enligt IHO S-63. På vidstående bild visas principerna för skyddad distribution i fallet Primar (det finns skillnader mellan tjänsterna som olika RENC-centraler erbjuder).

Beskrivningar av de olika skedena:

1. Navigationsapplikationens tillverkare (Original Equipment Manufacturer, OEM) beslutar sig för att använda skydd enligt IHO:s standard för skydd av ENC-information S-63. OEM anmäler sig till skyddets upprätthållare (IHO) och får ett eget tillverkarspecifikt identifikationsnummer (manufacturer id) för sin utrustning. 

2. OEM ger varje anordning som tillverkas ett eget individuellt ID (hardware id). 

3. Slutanvändaren blir kund hos distributionstjänsten (RENC). Kunden tar kontakt med sjökortsmaterialets återförsäljare, som meddelar kundens användarnamn (user permit) bestående av utrustningens ID samt OEM-ID till RENC-centralen. Samtidigt kan kunden meddela vilka sjökort som behövs. 

4. RENC skapar ett kundkonto åt kunden och skickar användarrättigheter till de valda kartcellerna (cell permit). Användarrättigheten gäller i ett års tid och innehåller uppdateringarna som görs veckovis i sjökorten. Kunden får också en CD-ROM med allt sjökortsmaterial som finns i distributionstjänsten. 

5. Kunden laddar ner användarrättigheterna, permits, i sin navigationsapplikation. Därefter kan de sjökort som behövs laddas ner från CD-ROM-skivan. Utrustningen hämtar endast de sjökort från skivan som användaren har rättigheter till. 

6. Om kunden behöver fler sjökort, kontaktar han sin återförsäljare, som vidarebefordrar beställningen till RENC, som för sin del skapar fler användarrättigheter (permits) åt kunden. Då användarrättigheterna har erhållits laddar kunden åter ner de sjökort som behövs från CD-ROM-skivan.

RENC distribuerar två typer av CD-ROM:

- Några gånger i året utkommer en s.k. Base CD (grundläggande CD), som innehåller allt sjökortsmaterial som ingår i tjänsten.
- Varje vecka utkommer en s.k. Update CD (uppdaterings-CD), som innehåller allt sjökortsmaterial som kommit efter föregående Base CD. Update CD:n är kumulativ, så även om en Update CD (t.ex. utgiven vecka 21) av någon orsak inte laddas ner i systemet, så innehåller vilken som helst Update CD (t.ex. vecka 25) som ges ut före följande Base CD samma uppgifter som på skivan för vecka 21, inklusive allt material som utkommit mellan veckorna 21 och 25.

Användarrättigheterna (permits) till sjökortsmaterialet kan skickas till användaren t.ex. via e-post. Detta gör det möjligt att ta i bruk nya sjökort även om det inte är möjligt att genast få CD-skivan till fartyget. Då användaren har fått användarrättigheterna, kan sjökorten som behövs laddas ner från den senaste Base CD:n och från den nyaste Update CD:n.

Sidan uppdaterad 23.09.2016