Sjökortsserier över insjöområdena

Sjökortsserierna innehåller, utöver de normala kartbladen, ett flertal specialer som underlättar navigering i vissa svårnavigerbara farvatten.

De tryckta sjökorten och prisen på dem finns i följande tabell:
Sjökortsserierna är i skalan 1:30 000 - 1:40 000,
delvis förstorade till skalan 1:10 000 - 1: 20 000.

J Vesijärvi - Päijänne
Skala: 1:40 000
Utgiven: 1/2014
Pris: 45,50 €

K Keitele och Keitele kanal
Skala: 1:40 000
Utgiven: 4/2018
Pris: 39,50 €
L Villmanstrand - Nyslott 

Skala: 1: 40 000
Utgiven: 5/2012
Pris: 45,50 €

M Nyslott - Kuopio
Skala: 1:40 000
Utgiven: 1/2016
Pris: 45,50 €

N Tammerfors - Virdois
Skala: 1:30 000
Utgiven: 5/2010
Pris: 39,50 €

O Tammerfors - Tavastehus
Skala: 1:30 000
Utgiven: 5/2013
Pris: 39,50 €

P Valkeakoski - Längelmäki - Hauho
Skala: 1:30 000
Utgiven: 2/2014
Pris: 39,50 €

R Joensuu - Nurmes
Skala: 1: 40 000 / 20 000
Utgiven: 5/2013
Pris: 45,50 €
S Saima kanal
Skala: 1:10 000
Utgiven: 1/2000
Pris: 39,50 €
T Ule träsk
Skala: 1:40 000
Utgiven: 6/2011
Pris: 39,50 €
V Nyslott - Joensuu
Skala: 1:40 000
Utgiven: 3/2011
Pris: 45,50 €

 

Sidan uppdaterad 04.06.2018