Sjökortsserier

Sjökortsserierna innehåller, utöver de normala kartbladen, ett flertal specialer som underlättar navigering i de smala passagerna i skärgården.

De tryckta sjökorten och prisen på dem finns i följande tabell:

A Viborg - Helsingfors
Skala: 1:50 000
Utgiven: 5/2016
Pris:45,50 €

B Helsingfors - Pargas
Skala: 1:50 000
Utgiven: 3/2015
Pris:45,50 €
C Åland
Skala: 1:50 000
Utgiven: 3/2015
Pris:45,50 €
D Åbolands skärgård
Skala: 1:50 000
Utgiven: 4/2018

Pris:49,00 €

E Bottenhavet
Skala: 1:50 000
Utgiven: 3/2014
Pris:39,50 €

F Kvarken
Skala: 1:50 000
Utgiven: 3/2017
Pris:39,50 €

G Bottenviken
Skala: 1:50 000
Utgiven: 2/2012
Pris:39,50 €

Sidan uppdaterad 16.05.2018