Översiktskort

Karta Område Skala Upplaga Euro
921 Vuoksens vattengrad 1:250 000 2 (2014) 19,20
935* Södra Ålandshav 1:100 000 3 (2018) 19,20
951 Östra Finska viken 1:250 000 4 (2015) 19,20
952 Västra Finska 1:250 000 7 (2015) 19,20
953* Skärgårdshavet 1:250 000 7 (2018) 19,20
954 Norra Östersjön, östra delen 1:250 000 1 (2017) 19,20
955 Södra Bottenhavet 1:250 000 1 (2016) 19,20
956 Norra Bottenhavet 1:250 000 1 (2016) 19,20
957 Norra kvarken 1:250 000 3 (2016)  19,20
958 Bottenviken 1:250 000 3 (2015) 19,20
* Ny produkt planerad 2018
Sidan uppdaterad 26.09.2018