Tryckta sjökort

$curSection.bigImageAltText.data

De första finska sjökorten som 2003 började publiceras enligt internationell symbolik (INT) var kustkorten i Finska viken. De nya blå sjökorten ersätter de traditionella gröna sjökorten.

Vid reformen ändrades sjökortens färger, symbolik och koordinatsystem. Den nya sjökortssymboliken grundar sig på IHO:s internationella standard. Det nationella koordinatsystemet (KKJ) ändras till det internationella systemet WGS-84.

Under övergångsperioden uppdateras de gröna sjökorten normalt tills alla sjökort har förnyats.

Sjökortens publiceringsplan

Gällande upplagor

Sidan uppdaterad 24.02.2017