Gratis sjökort och öppna data

Trafikverket öppnar stegvis sitt material för allmänt bruk. För navigationsändamål bör man ändå använda Trafikverkets uppdaterade, officiella sjökort.

Materialet och tjänsterna gällande Trafikverkets öppna data finns beskrivna på webbsidorna Öppna data.

Täckritningskartor

Material för mässor

Uppgifter för barn under mässan 2016

Sidan uppdaterad 21.09.2016