Distributionskanaler för sjökort och sjökortsmaterial

Trafikverkets sjökort och sjökortsmaterial är indelat i tre olika kategorier:

1. Officiella tryckta och elektroniska sjökort för navigation

 • distribution via officiella distributionskanaler
  • elektroniska sjökort (ENC) - Primar samt distributörer
  • tryckta sjökort - John Nurminen Marine Oy samt återförsäljare.

2. Kvalitetskontrollerade vektor- (S-57 ENC) och rasterkort

 • materialet levereras som filer från legitimerade tjänster
 • fastställd stödtjänst och tjänstenivå
 • ett avtal ingås över användningen av materialet
 • användningen är avgiftsbelagd
 • av dessa material är de vidarearbetade produkterna ämnade för att assistera navigeringen på små fartyg (olika kartplottrar och dylikt).
 • tilläggsuppgifter: copyright@liikennevirasto.fi

3. Öppna data i vektorformat och visningsgränssnitt (ytterligare uppgifter)

Data i vektorformat

 • materialet är basmaterial vars kvalitet inte har kontrollerats
 • distribution via Trafikverkets nedladdningstjänst samt via gränssnitten WMS och WFS
 • användarlicens CC 4.0 Nimeä

Kartbildstjänsten WMTS för rastermaterial

 • tjänsten grundar sig på det sjökortsmaterial i rasterformat som Trafikverket framställt
 • användarlicens CC 4.0 Nimeä (Källa: Trafikverket. Inte för navigationsändamål. Uppfyller inte kraven på officiella sjökort)
Sidan uppdaterad 24.09.2018