Användning och tillstånd gällande sjökortsmaterial

Trafikverkets alla sjökortsmaterial skyddas i upphovsrättslagen. Användning för andra ändamål än navigation är möjlig med en licens för antingen Trafikverkets öppna data eller för Trafikverkets sjögeografiska data (med vissa undantag).

Den främsta leveranskanalen för Trafikverkets alla geografiska data är Trafikverkets nedladdnings- och visningstjänst. Via den kan största delen av materialet kostnadsfritt laddas ner för användning med en licens för öppna data. Undantag till detta utgör vissa separat listade sjökartläggningsmaterial, som det också är möjligt att ladda ner kostnadsfritt för andra än navigationsändamål enligt licensvillkoren för sjögeografiska data.

Kraven på navigationsändamål är ett avtalsförfarande, om vilket man får mer information via adressen copyright@liikennevirasto.fi eller via blanketten PDF -ansökan/licens.

Med navigationsändamål avses alla sjöfartsåtgärder, såsom färdplanering, positionsbestämning, att bestämma lämplig kurs och garantera fartygets säkra framfart.

Olovlig användning av material

Vi övervakar användningen av vårt material. Om vi upptäcker att vårt material använts på felaktigt sätt, bemödar vi oss att ställa saken till rätta. Vid behov vidtar vi rättsliga åtgärder för att skydda vår upphovsrätt.

Sidan uppdaterad 26.09.2016