Ny upplaga av sjökortsserien Viborg-Helsingfors

Sjökortsserie A (Viborg-Helsingfors) har utkommit i ny upplaga. Ett flertal uppdateringar har gjorts i sjökortet sedan den förra upplagan.

Stora områden som ingår i sjökortsserien har mätts med heltäckande multibeamteknik, vilket har gjort det möjligt att uppdatera djupinformationen också utanför farlederna. I sjökortsserien ingår också flera nya angivelser om enskilda djup och stenar. En del av dessa grundar sig på sjöfararnas egna observationer. I flera båtleder har man inspekterat säkerhetsanordningarna för sjöfarten och farledssträckningarna.  

Försäljning av sjökort: John Nurminen Marine Oy med återförsäljare.
 

Ytterligare information:
Juha Tiihonen, tfn 029 534 3484
Tuomas Martikainen, tfn 029 534 3214

Sidan uppdaterad 14.09.2016