Aktuellt om sjökort

En ny upplaga av sjökortsserie A (Viborg - Helsingfors) har getts ut

20.5.2016

Ny sjökortsserie M (Nyslott–Kuopio–Idensalmi)
16.3.2016

Nya upplagor av sjökortsserierna B Helsinki-Parainen/Helsingfors-Pargas och C Åland/Ahvenanmaa har utkommit

I serie B 2015 fattas ett kartblad

Det nya sjökortet Finska viken - Skärgårdshavet har getts ut
6.2.2015

Ny sjökortsserie P över inre vattenvägar och ny upplaga av sjökortsserie D över Åbolands skärgård

Två nya hamnkort i Bottniska viken har getts ut

Nya sjökort över Skärgårdshavet och Bottenhavet

Sjökortsserien O Tammerfors-Tavastehus förnyades

Det nya sjökortet Veckargrund, Nygrund, Vasa & Replot har publicerats

Ny hamnkarta 132 Porkala-Kantvik

Det nya sjökortet Kumlinge, Lappo, Jurmo, Osnäs & Lypertö har kommit ut

Sidan uppdaterad 20.09.2016