Underrättelser för sjöfarande

Underrättelser för sjöfarande (UfS) utkommer med 10 dagars mellanrum som fritt nedladdningsbara PDF-publikationer.

Publikationen innehåller underrättelser angående ändringar i säkerhetsanordningar, hinder för sjöfarten, lotstjänster, radiotrafik, publikationer samt kartändringar.

På Trafikverkets webbsida finns även en uppdateringstjänst för sjökort. Tjänsten innehåller sjökortsspecifika uppdateringar och den finns på den finskspråkiga sidan.

En ny TM Online-uppdateringstjänst med sökfunktioner är under utveckling. I den nya tjänsten kan brådskande underrättelser publiceras online utan dröjsmål.

Underrättelser för sjöfarande som PDF

Uppdateringstjänsten för sjökort

Sidan uppdaterad 10.02.2017