Nautiska publikationer

Traditionella tryckta publikationer ersätts vid uppdateringar med laddningsbara PDF- publikationer. Dessa publikationer är fritt laddningsbara på Trafikverkets nätsidor.

De tryckta publikationerna säljs av sjökortsombuden och Trafikverket, tel. 020 637 373 eller jlmerikarttapalaute@liikennevirasto.fi

Sidan uppdaterad 26.09.2017