Vägmärken

Trafikledsverket ansvarar för vägmärkena på landsvägarna.

Vägmärken 

De vägmärken, som används i Finland, fastställs i vägtrafikförordningen. Märkena presenteras gruppvis i länkarna till vänster. Bildfilerna för respektive märken kan användas för illustrationer och trycksaker. Färglikare för Pantone blandfärger för illustrationer och trycksaker: gul PMS 116, blå PMS 300, grön PMS 334, röd PMS 185, grå PMS 428, brun PMS 175 och orange PMS 21.

Varningsmärken 
Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt 
Förbuds- och begränsningsmärken 
Påbudsmärken 
Anvisningsmärken 
Informationsmärken 
informationsmärken för serviceanläggningar
Tilläggskyltar
Vägmärken

Sjötrafikmärken

Sjötrafikmärken

Sidan uppdaterad 30.09.2019