Utrikes godstrafik

Transporterna inom den finska utrikeshandeln uppgick 2014 till ca 109 miljoner ton. Av transporterna gick ca 96 miljoner ton sjövägen och ca 11 miljoner ton landvägen.

De största hamnarna i Finland mätt i godsvolym är Sköldvik, FredrikshamnKotka och Helsingfors. De viktigaste exporthamnarna är FredrikshamnKotka (skogsindustri, kemikalier och transito), Sköldvik (oljehamn), Karleby (malmer och koncentrat), Helsingfors (allmän hamn) och Raumo (skogsindustri). De viktigaste importhamnarna är Sköldvik (oljehamn), Helsingfors, FredrikshamnKotka, Brahestad (stålindustri) och Nådendal (oljehamn).

Flygfraktens andel av värdet på utrikeshandeln är ca 10 procent. Inom internationell flygfrakt transporterades ca 190 000 ton 2014, varav Helsingfors-Vandas andel var 187 000 ton Den inhemska flygfrakten uppgick till sammanlagt ca 5 000 ton.

Sidan uppdaterad 26.10.2015