CEF-finansieringsinstrumentet

I förordningen om fonden för ett sammanlänkat Europa fastställs förutsättningarna, metoderna och förfarandena enligt vilka unionens finansieringsstöd beviljas för infrastrukturprojekt inom trafik, energi och telekommunikation för transeuropeiska nät. Budgeten för trafiksektorn för finansieringsperioden 2014–2020 är 26,250 miljarder euro, varav 11,305 miljarder euro har öronmärkts för kohesionsländer.

INEA (Innovation and networks executive agency), som är underställs kommissionen, ordnade den första ansökan om CEF-finansiering. Efter bedömningen av ansökningarna offentliggjorde kommissionen sin framställan om understödda projekt 29.6.2015. Europeiska kommissionens meddelande och finansieringsförslag.

Läs mer om CEF Transport.

Sidan uppdaterad 01.11.2017