Trafiken vid gränsen

Trafikledsverket samlar in data om mängden fordonstrafik vid landsgränsernas gränsövergångsställen. Data samlas in via automatiska mätstationer för trafikinformation (LAM) och för en del gränsövergångsställen erhålls data via Tullens system.

Datainsamlingen ändrades i början av 2014. I början av 2014 ändrade vi också fordonskategoriseringen i samarbete med Tullen. Fordonskategorier:

  • lätta fordon (person- och paketbilar)
  • tunga fordon (lastbilar och bussar)
     

Trafiken vid gränsen år 2019 (xls)
 

Trafiken vid gränsen 2009 - 2018

Januari - December 2018 (xls)
Januari - December 2017 (xls)
Januari - December 2016 (xls)
Januari - December 2015 (xls)
Januari - December 2014 (xls)
Januari - December 2013 (xls)
Januari - December 2012 (xls)
Januari - December 2011 (xls)
Januari - December 2010 (xls)
Januari - December 2009 (xls)

Tabellerna har uppdaterats 16.4.2014. De nya kategorierna innebär att bussarna nu räknas ihop med lastbilarna. Dessutom har trafikvolymerna vid en del gränsstationer korrigerats med uppgifter som erhållits från Tullen.

 

reaktionapit
Sidan uppdaterad 08.10.2019