Finlands järnvägsstatistik

Järnvägsstatistiken (FOS) beskriver järnvägarnas tillstånd i form av tidsserier och enligt banavsnitt. Statistiken innehåller uppgifter om järnvägar, materiel, tågtrafik, persontrafik, godstrafik, finansiering och olyckor. Uppgifterna omfattar järnvägssystemet i hela Finland.

Sidan uppdaterad 02.01.2019