Trafikarrangemang

24.4.2020: På måndagen 27.4. flyttas Kronoborgsvägens busshållplats (E1201, körriktning mot öster). Hållplatsen flyttas ca 50 meter och kommer att vara belägen på Ahlberga sidan av Bruksstrandens underfart.

 

12.3.2020: Östra delen av Laajaranta gångtunnel vid Torvmossvägen börjar rivas torsdagen den 12 mars. Tunneln är i bruk under arbetet, och det finns trafikledare på plats som säkrar genomfarten. Det lönar sig dock att reservera extra tid om man är på väg till hållplatsen Torvmossvägen E1216, eftersom trafikledarna tidvis kan tvingas stoppa trafiken genom tunneln av säkerhetsskäl. Då projektet är klart ersätts gångtunneln med en överfart för cykel- och gångtrafik för att korsa Ring I.

Sidan uppdaterad 29.04.2020