Datamaterial

Trafikverkets öppna data innehåller information om situationen i trafiken i realtid samt statisk information om trafiknäten.

  Material om vägnät

material

typ

Ytterligare information

Digitraffic trafikdata i realtid Digitraffic
Digiroad geografisk datamängd

www.digiroad.fi

Visnings- och nedladdningstjänster

Vägdatabank geografisk datamängd

Visnings- och nedladdningstjänster

Material om bannätet

  Material om bannätet

material

typ

Ytterligare information

Digitraffic

trafikdata i realtid

metadata

http://rata.digitraffic.fi
Bannätsmaterial geografisk datamängd

Visnings- och nedladdningstjänster

Paikkatietohakemisto

Material om farleder

  Material om farleder

material

typ Ytterligare information
Digitraffic trafikdata i realtid under planering
Farledsnätet geografisk datamängd

Visnings- och nedladdningstjänster

Paikkatietohakemisto

Sjökortsmaterial geografisk datamängd

Visnings- och nedladdningstjänster

Merikartat

 

Den geografiska datamängd som gäller farledsnätet (farleder, säkerhetsanordningar, farledsområden osv.) kommer att öppnas i början av 2016. Motsvarande information med lite mera begränsat datainnehåll öppnades redan i samband med att sjökortsmaterialet öppnades.
Av sjökortsmaterialet har en del av datainnehållet på kustkorten i skala 1:50 000 öppnats som öppna data. Materialet har avgränsats enligt Finlands gränser.

Beskrivning av de öppnade sjökortsmaterialen

  Övrigt material

material

typ Ytterligare information
EMME model för trafikprognoser Trafikprognoser
Digitransit uppgifter om rutter och tidtabeller i kollektivtrafiken digitransit.fi
Matka.fi uppgifter om rutter och tidtabeller i kollektivtrafiken Matka.fi utvecklingssidor
     
Sidan uppdaterad 03.10.2016