Utnyttjande

Digiroad erbjuder ett täckande och standardiserat datamaterial för utveckling av nya servicelösningar såväl för myndigheter som för leverantörer av kommersiella tjänster.

$curSection.bigImageAltText.data

Olika sätt att använda Digiroad-materialet

Ruttplanering och navigering

Ruttplanering och navigering, kollektivtrafik och räddningsväsende – Digiroad erbjuder oändliga möjligheter vid planering och optimering av rutter, logistikutveckling och trafikstyrning samt vid produktionen av andra tjänster, såsom applikationer som är platsbundna eller utnyttjar mobilpositionering.

Med hjälp av Digiroad kan man utnyttja helt nya trafiktelematiska tjänster och produkter. T.ex. i bilnavigering berättar Digiroad hastighetsbegränsningar, körriktning och andra faktorer som påverkar ruttvalet. Noggrannheten gör det möjligt att skapa applikationer som överstiger också de mest kritiska användarnas förväntningar.

Logistik och kollektivtrafik

Logistik och kollektivtrafik är de mest lämpliga tillämpningsområdena för noggrann information om gatu- och vägnätet. Vid planeringen av transporter är fördelarna uppenbara: Informationen är täckande och noggrann och den uppdateras regelbundet.

Också olika system för uppföljning och kontroll av trafiken precis som underhåll av vägar och gator hör till de områden där Digiroad-materialet skapar en noggrannare grund för att förbättra effektiviteten. Materialets nationella standard möjliggör en smidig och effektiv informationsöverföring mellan olika organisationer och myndigheter.

I Digiroad är det framför allt fråga om möjligheter. Digiroad erbjuder en täckande och standardiserad grund för utveckling av nya servicelösningar för såväl myndigheter som leverantörer av kommersiella tjänster.

 

Sidan uppdaterad 26.07.2017