Underhåll

Underhållsansvaret för informationen i Digiroad har fördelats på organisationer som har tillgång till den bästa och mest aktuella informationen om väg- och gatunätet.

Underhållsansvaret

De organisationerna som upprätthåller informationen är Lantmäteriverket, Trafikverket och kommunerna.

Digiroad-operatören ansvarar för att ta emot och uppdatera underhållsinformationen. Operatören tar emot förändringsuppgifter från olika instanser, lagrar de förändrade uppgifterna i databasen och ansvarar för informationens kvalitet.

Organisationernas roller vid upprätthållandet av informationen i Digiroad:

  • Lantmäteriverket upprätthåller vägarnas och gatornas mittlinjesgeometri samt egenskapsdata för enskilda vägar.
  • Trafikverket upprätthäller egenskapsdata för landsvägar och de lätta trafikleder som verket förvaltar.
  • Kommunerna upprätthåller egenskapsdata för gatorna i kommunen, för de lätta trafikleder som kommunen äger och de enskilda vägar som kommunerna förvaltar.

Dessutom får Digiroad t.ex. hållplatsuppgifter i huvudstadsregionen från samkommunen Helsingforsnejdens trafik (HRT).

Kommunerna upprätthåller egenskapsdata för gator, enskilda vägar som kommunen förvaltar och lätta trafikleder som kommunen äger. Underhållet baserar sig på lagen om nationellt informationssystem för väg- och gatunätet samt avtal med Trafikverket.

Kommunerna levererar information om nya, avskrivna och ändrade egenskapsdata till Digiroad-operatören till den del kommunen ansvarar för informationen. Underhållsinformationen ska innehålla egenskapsdata och positionsinformation. På basis av dessa lagras informationen som egenskapsdata i Digiroads trafiknätverk.

Digiroad-underhållstjänst

För att logga in på Digiroad-underhållstjänsten behöver du användarnamn och lösenord. De kan beställas från Digiroad-operatör info(a)digiroad.fi

Användarmanual för underhållstjänsten kan hittas uppe till höger på tjänsten. Användarmanual syns inte utan att logga sig in. På Digiroads YouTube-kanalen finns det videoinstruktioner gällande Digiroad-underhållstjänsten.

Sidan uppdaterad 19.03.2020