Kvalitet

Som rättesnöre för uppföljningen och utvärderingen av Digiroads kvalitetsnivå används Digiroad-kvalitetsmodellen. I kvalitetsmodellen beskrivs bl.a. Digiroads produktionsprocess och definieras de numeriska dataslagsspecifika kvalitetskrav som ställts för Digiroad. I kvalitetsmodellen ges också anvisningar för hur Digiroads kvalitet utvärderas och rapporteras.

Obs. Sidan uppdateras inom kort! Har du några frågor om kvalitet? Kontakta oss gärna: info(a)digiroad.fi.

Sidan uppdaterad 03.10.2016