Busshållplatsmaterial

Kommunerna, ELY-centralen, TVV-underhållsansvariga samt Digiroad-operatör uppdaterar busshållplatsmaterialet ständigt. Bland annat det nationella biljett- och betalsystemet Waltti, trafiktillståndregistret och ruttplaneringsservicen utnyttjar busshållplatsmaterialet.

  • En gång om veckan exporteras busshållplatsdata direkt från Digiroad underhållstjänsten. Materialet finns på Dokument-sidan.
  • Busshållplatsdata Pysakit.zip i GTFS-format (WGS84-koordinatsystem) kan laddas upp här. Det nyaste materialet kan hittas på sidan varje morgon.
  • GTFS-busshållplatsmaterialet skräddarsytt för Waltti-systemet (med kommunkod) finns här. I data ingår kommunkod (kolumn "stop_desc"). 
  • Busshållplatsmaterialet kan laddas upp också här

Busshållplatsmaterialet redigeras dagligen i underhållstjänsten. Redigeringar som har gjorts under den senaste veckan syns i det nyaste busshållplatsmaterialet som finns på Digiroads webbsida. Nya busshållplatser kan väljas i kolumn "VALID_FROM" på grund av datum. Har busshållplatsens läge eller egenskapsdata redigerats, visas information om redigeringar i kolumn "MODIFIED_TIMESTAMP". Busshållplatser som har tagits bort hittas också i kolumn "VALID_TO".

Busshållplatsernas egenskapsdata

I listan nedanför finns listat de kolumner i CSV-filen till vilka vi i detta skede producerar material. Obs! På grund av informationssäkerhet visas CSV-filen inte längre information gällande användarnamn. I kolumnen "MODIFIED_BY" har alla busshållplatser samma informationen "OTH".

Busshållplatsernas underhållmanual för kommunerna och ELY-centralen samt instruktioner gällande hållplatsernas namngivning kan hittas här (på finska).

CSV
STOP_ID
ADMIN_STOP_ID
STOP_CODE
NAME_FI
NAME_SV
COORDINATE_X
COORDINATE_Y
ADDRESS
ROAD_NUMBER
BEARING
BEARING_DESCRIPTION
DIRECTION
LOCAL_BUS
EXPRESS_BUS
NON_STOP_EXPRESS_BUS
VIRTUAL_STOP
EQUIPMENTS
REACHABILITY
SPECIAL_NEEDS
MODIFIED_TIMESTAMP
VALID_FROM
VALID_TO
ADMINISTRATOR_CODE
MUNICIPALITY_CODE
MUNICIPALITY_NAME
COMMENTS
CONTACT_EMAILS
LIVI_ID
ROAD_TYPE
TERMINAL_STOP
PLATFORM_CODE
ZONE_ID
PARENT_STATION
Sidan uppdaterad 30.03.2020