Öppna data

Trafikverket stöder trafiken och mobiliteten i Finland genom att erbjuda den information som man samlat in till att användas fritt av medborgare och olika samhällsaktörer.

$curSection.bigImageAltText.data

Programmet för öppen information inom Trafikverket

Finansministeriet inledde 2013 programmet för öppen information. Enligt målen i programmet har öppnandet av datalagren blivit en del av Trafikverkets normala verksamhet. Öppnandet av informationen beaktas när Trafikverket utvecklar sin verksamhet samt i planerna och upphandlingarna, till exempel så att öppna data och öppna gränssnitt är en central utgångspunkt för planeringen av nya och förnyade datasystem. Trafikverket har som mål att erbjuda sina insamlade datalager öppet till alla som vill utnyttja dem.

Öppna datalager betyder att informationen kan användas

  1. utan användningsbegränsningar enligt öppna användningsvillkor

  2. avgiftsfritt

  3. enligt självbetjäningsprincipen via elektroniska gränssnitt eller nedladdade filer

Det är möjligt att öppna all offentlig information enligt principerna för öppen information. Innan materialet öppnas kommer Trafikverket att försäkra sig om att det inte finns lagstiftningshinder för att publicera materialet.

Trafikverket delar öppna data via många olika tjänster. Materialet har indelats i olika tjänster enligt innehåll och tekniska egenskaper. Vissa av våra material är tillgängliga via många olika tjänster.

Öppna data är en del av en större helhet, öppen information.

Öppna data är en del av den öppna informationen

Öppna data är en del av en större helhet, öppen information. Öppen information består av information eller innehåll, vars användarlicens garanterar rätten till att informationen får användas, bearbetas och delas fritt och avgiftsfritt.

Öppna data består av öppen information som har publicerats i en form som är lätt att behandla maskinellt. Till exempel öppna gränssnitt (API) och vissa filformat (t.ex. CSV-tabeller) lämpar sig väl för publicering av öppna data.

Användarlicensen garanterar öppenhet

Syftet med användarlicensen (också: användningsvillkor, licens m.m.) för öppna data är att göra det möjligt att utnyttja informationsmaterial så omfattande som möjligt. Utnyttjandet lyckas när användarlicensen:

  • ger den som utnyttjar materialet tillräcklig rättslig säkerhet och förutseende

  • är maskinläsbart och förenligt med användarlicenserna för andra offentliga informationsmaterial

  • beaktar internationellt utnyttjande av informationsmaterialen

Användarlicensen för Trafikverkets öppna data är Creative Commons 4.0 Erkännande enligt rekommendationen JHS189.

Sidan uppdaterad 03.10.2016