Arkivet för järnvägsritningar

Arkivet för järnvägsritningar innehåller bland annat järnvägs- och georitningar,  järnvägars elritningar och ritningar över säkerhetsanordningar, ritningar över järnvägsbroar samt arkitektritningar för Trafikverkets järnvägsfastigheter. Till tjänsterna som erbjuds av Arkivet för järnvägsritningar hör, förutom informationstjänsten, att ge ritningsnummer, arkivera ritningar, digitalisera och leverera ritningar till kunderna. VR Track Oy ansvarar för tjänsten.

Kontaktuppgifter till Arkivet för järnvägsritningar

Förfrågningar riktade till informationstjänsten: ratapiirustusarkisto@vr.fi

Ansvarig för arkivet: Petri Sirén 040 8622 416

Georitningar, bro- och konstruktionsritningar samt Arkivet för vattenvägsritningar: Päivi Liukkonen 040 8620 283

Järnvägs- och spårtekniska ritningar samt arkitektritningar och VVS-ritningar över Trafikverkets byggnader samt Arkivet för vattenvägsritningar: Ritva Kajama 040 8620 316

El- och säkerhetsanordningsritningar samt el- och teleritningar över Trafikverkets byggnader: Tarja Salin 040 866 4753

e-postadresser: fornamn.efternamn@vr.fi

reaktionapit
Sidan uppdaterad 07.11.2017