Dokument och ritningsmaterial

Dokument och ritningar som skapas till följd av Trafikverkets verksamhet förvaras i Trafikverkets arkiv. Dessutom upprätthåller Trafikverket fortfarande omfattande arkiv från de tidigare ämbetsverken. 

Största delen av materialet i Trafikverkets arkiv hänför sig till förvaltning, byggande och underhåll av trafikleder och till trafikledernas tekniska konstruktioner. I arkivet förvaras till exempel väg- och broplaner, järnvägsplaner samt farledsbeslut.
 

Tillgång till tjänsten och användning av materialet

Största delen av arkivmaterialet är offentligt och på begäran kan man få kopior av materialet eller information om det.

Förfrågningar gällande datatjänster skickas till arkivets e-postadress. Förfrågningarna behandlas i ankomstordning så snabbt som möjligt, senast inom två veckor efter att de mottagits. De i första hand skannade dokumenten skickas till kundens e-postadress.

Största delen av materialet finns på Trafikverkets kontor i Böle. Materialet som gäller de inre vattenvägarna finns på kontoret i Villmanstrand. Övriga ritningar över farleder och järnvägar sköts av en extern tjänsteleverantör.

Materialet är huvudsakligen i pappersformat, men i takt med den ökade digitaliseringen omvandlas  i synnerhet ritningsmaterialet till digital form.

reaktionapit
Sidan uppdaterad 07.11.2017