Trafikverkets faktureringsanvisning för leverantörer

Fakturor till Trafikverket ska i första hand skickas som nätfaktura till adressen:

Trafikverket
Enheten som beställaren angett eller EDI-kodens namndel
PB 33
00521 Helsingfors

OBS! Trafikledsverkets fakturor som gäller år 2019 skickas som nätfaktura till adressen:

Trafikledsverket
Enheten som beställaren angett eller EDI-kodens namndel
PB 33
00521 Helsingfors

FO-numret och operatörskoden ändrar inte.

Övriga uppgifter som behövs för nätfakturorna, såsom EDI-koderna, bevaras tillsvidare oförändrade.

För att hanteringen av fakturan ska löpa smidigt, bör fakturan innehålla följande obligatoriska referensuppgifter:

  • Betalningsrat/Fakturans handläggare (L0000xxxx/Efternamn)
  • Övriga referensuppgifter, t.ex. projektnummer eller annan uppgift som meddelats i avtalet/beställningen
  • Byggplatsnyckel, anges i fakturor som omfattas av skyldigheten att lämna information vid byggande

Trafikverket har rätt att avvisa och returnera en faktura som innehåller bristfälliga uppgifter samt kräva att faktureraren skickar en ny faktura. Referensuppgifterna som ska föras in i fakturan kan kontrolleras på adressen talouspalvelut@trafikverket.fi.

Övriga uppgifter som behövs för nätfakturan:

Operatörskod:

003710948874 (OpusCapita Group Oy) fram till 31.5.2018

E204503 (OpusCapita Solutions Oy) från och med 1.6.2018

FO-nummer: 1010547-1

Momsnummer: FI10105471

EDI-kod:

0037101054710910                Generaldirektören och underställda funktioner

0037101054710930                Planering och projekt

0037101054710940                Trafikledshållning

0037101054710950                Trafikstyrning och -ledning

0037101054710960                Verksamhetsstyrning

0037101054710031                Trafikledshållning/ Kirsi Aalto

0037101054710032                 Planering och projekt/ Anita Harju

0037101054710033                 Planering och projekt/ Hannele Jäppinen

0037101054710034                 Planering och projekt/ Susanna Asikainen

0037101054710041                 Trafikledshållning/ Kari Eväsoja

0037101054710042                  Trafikledshållning/ Pia Saarinen

0037101054710003                  Trafikverket, Ramboll CM Oy, Förvaltningsfakturor för Tammerforsområdet

0037101054710004                  Trafikverket, Ramboll CM Oy, Förvaltningsfakturor för Kouvolaområdet

0037101054710005                  Trafikverket, RR-Management Oy

0037101054710006                  Trafikverket, Ramboll CM Oy, Esbo

0037101054710007                  Trafikverket, Ramboll CM Oy, Investeringsfakturor för Kouvola

0037101054710008                  Trafikverket, Ramboll CM Oy, Investeringsfakturor för Tammerfors

0037101054710009                  Trafikverket, investeringsfakturor för Uleåborg

0037101054710010                  Trafikverket, Rejlers Oy

0037101054710011                  Trafikverket, Welado Oy

0037101054710012                  Trafikverket, Ramboll CM Oy, Uleåborg

0037101054710015                  Trafikverket, Welado Oy, Kokkola-Ylivieska -dubbelspår

0037101054710016                  Trafikverket, HTJ Oy

0037101054710018                  Trafikverket Ramboll CM Oy, Seinäjoki

0037101054710019                   Trafikverket, Ringbanan

0037101054710021                   Trafikverket, Sweco PM Oy

Det är möjligt att göra nätfakturor i den statliga, avgiftsfria nätfaktureringstjänsten Supplier Portal.

Företag kan registrera sig i Baswares Supplier Portal med sitt FO-nummer, medan t.ex. en personkund kan registrera sig på portalen med ett s.k. tekniskt FO-nummer. Det här består av siffran 4, ett födelsedatum och slutsiffran -0, dvs. 4ddmmåå-0. Man behöver inte använda sitt eget födelsedatum i det tekniska FO-numret, utan det kan vara fiktivt.

Mer anvisningar om hur man använder Baswares Supplier Portal finns på Statskontorets webbsida.

Man kan också be om råd via adressen verkkolaskutus@palkeet.fi, tfn 0295 563 700.

 

Fakturor i pappersform accepteras bara i undantagsfall och dessa skickas till adressen:

Trafikverket
Enheten som beställaren angett eller EDI-kodens namndel.
PB 96230
01051 FAKTUROR

Både fakturan och kuvertet ska innehålla samma adress och referensuppgifter.

Sidan uppdaterad 10.12.2018