HELRA - Helsingfors bangård

Pågående projekt

Trafikverkets projekt för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA) ingår i ett mera omfattande projekt för att utveckla bannätet i Södra Finland.  

HELRA - Hur projektet framskrider

Trafikverkets projekt för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA) ingår i ett mera omfattande projekt för att utveckla bannätet i Södra Finland. 

Inom projektet ändras spåren på Helsingfors bangård så att de bättre svarar mot den ökade trafikmängden. HELRA-projektet effektiverar verksamheten på Helsingfors bangård och minskar tågens störningskänslighet. Efter slutfört projekt kan tågkapaciteten mellan Helsingfors och Böle ökas från 74 tåg till nästan 90 tåg i timmen. Under ett dygn innebär detta en ökning på 200 tåg.

Tidsplanen för byggandet av bangården beror på tidsplanen för byggandet av Centrumkvarteret och Västra tilläggsspåret i Böle och åtgärderna som vidtas där. Byggandet av HELRA-projektet påbörjades 2016 och projektet blir klart före slutet av 2020.

Inom HELRA-projektet installerades åtta växelförbindelser 2016-2017, vilket förbättrade trafikstyrningens flexibilitet på bangården. Sommaren 2018 förnyades säkerhetssystemanordningens funktionalitet på bangårdens yttersta spår. Under 2019 fortsätter arbetet med att förbättra de mittersta spåren och 2020 genomförs de spårändringar och uppdateringar av säkerhetsanordningar som hör till projektet Västra tilläggsspåret i Böle.

Man strävar efter att minimera störningarna och trafikpåverkan till följd av byggandet med hjälp av god förhandsplanering. En stor del av arbetsskedena för spårändringarna kan genomföras utanför rusningstid.

Byggnadsplanering 2015-2018
Byggandet påbörjades 2016
Ändringen av spårmodellen blir klar 2020, men den beror på tidsplanen för Västra tilläggsspåret i Böle.

Kostnaderna för ändringarna på bangården beräknas uppgå till 60 miljoner euro. Byggnadsplaneringen erhåller TEN-T finansiering. HELRA-projektet blir klart 2020.

Helsingfors bangård påverkar HRT:s närtågstrafik 25.6.-4.8.

Ändringar i närtågstrafiken 25.6-16.7 orsakar ändringar gällande K, N, I och P-tågen:

Den första etappen av förbättringsarbetet på Helsingfors bangård påverkar HRT:s närtågstrafik 25.6 – 16.7. Arbetet orsakar ändringar gällande K, N, I och P-tågen. Vissa tåg trafikerar inte dagtid mellan Helsingfors och Böle. Avgångsspåren i Böle kan också ändras, så det lönar sig att alltid kontrollera plattformen då man väljer tåg. Nattågen, övriga närtåg och fjärrtågen trafikerar normalt.

K-tåget:
K-tågens avgångs- och ändstation är Böle. K-tåget går inte mellan Helsingfors och Böle.

N-tåget:
Dagtid är N-tågens avgångs- och ändstation Böle. N-tåget går inte dagtid mellan Helsingfors och Böle.

 • Från måndag till fredag avgår N-tågen undantagsvis från Böle kl. 6.00 –20.02.
  N-tågen som avgår från Kervo kl. 5.59–20.59 har Böle som ändstation.
 • På lördagen avgår N-tågen undantagsvis från Böle kl. 8.12–20.02.
  N-tågen som avgår från Kervo kl. 7.29–20.59 har Böle som ändstation.
 • På söndagen avgår N-tågen undantagsvis från Böle kl. 11.12–19.47.
  N-tågen som avgår från Kervo kl. 10.29–20.59 har Böle som ändstation.

I- och P-tågen till och från Flygplatsen (Ringbanan):
Från Flygplatsen går endast I-tåget ända fram till Helsingfors. P-tåget går från Helsingfors till Flygplatsen.

 • Från måndag till fredag avgår I-tågen undantagsvis från Böle kl. 7.06–21.40.
  P-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 5.31–19.11 har Böle som ändstation.
 • På lördagen avgår I-tågen undantagsvis från Böle kl. 8.21–21.40.
  P-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 7.56–19.11 har Böle som ändstation.
 • På söndagen avgår I-tågen undantagsvis från Böle kl. 11.06–21.40.
  P-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 10.41–19.11  har Böle som ändstation.

Ändringar i närtågstrafiken 18.7-4.8 orsakar ändringar gällande I, P, L och A-tågen:

Den andra etappen av förbättringsarbetet på Helsingfors bangård påverkar HRT:s närtågstrafik 18.7-4.8. Arbetet orsakar ändringar gällande I, P, L och A-tågen. Vissa tåg trafikerar inte dagtid mellan Helsingfors och Böle. Avgångsspåren i Böle kan ändras, så det lönar sig att alltid kontrollera plattformen då man väljer tåg. Nattågen, övriga närtåg och fjärrtågen trafikerar normalt.

 • A och L-tågen stannar inte alls i Ilmala.
 • Dagtid är P-tågets avgångsstation Böle gällande tågen mot Myrbacka och flygstationen.
 • Ändstation för I-tågen från flygstationen via Myrbacka och Hoplax är Böle.
 • I och P-nattågen stannar inte alls i Ilmala.

I och P-tågen till och från Flygplatsen (Ringbanan):
Från Flygplatsen går endast P-tåget via Dickursby ända fram till Helsingfors. I-tåget går från Helsingfors via Dickursby till Flygplatsen.

 • Från måndag till fredag avgår P-tågen undantagsvis från Böle kl. 6.08–21.57.
  I-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 5.14–21.19 har Böle som ändstation.
 • På lördagen avgår P-tågen undantagsvis från Böle kl. 8.08–21.57.
  I-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 7.34–21.19 har Böle som ändstation.
 • På söndagen avgår P-tågen undantagsvis från Böle kl. 10.23–21.57.
  I-tågen som avgår från Flygplatsen kl. 9.44–21.19 har Böle som ändstation.

A och L-tågen:
A-tågen trafikerar mer sällan, med 30 minuters intervall, mellan Alberga och Helsingfors. A och L-tågen stannar inte alls i Ilmala under förbättringsarbetet. Till Ilmala kommer man till exempel genom att byta till ett I eller P-tåg i Hoplax eller Böle. Nattetid kan man ta busslinje 23 eller 23N från Böle till Ilmala.

Mer information om trafikavvikelserna:     
HRT, Joona Packalen, joona.packalen@hsl.fi, tfn 040 573 1283
VR Lähiliikenne, VR Group mediadesk, viestinta@vr.fi, tfn 0307 0123

Mer information om HELRA-projektet:
Trafikverket, Pekka Rautoja, pekka.rautoja@trafikverket.fi, tfn 029 534 3829
Sidan uppdaterad 05.09.2018