Strategi

Trafikledsverket är en stabil beställarorganisation med ansvar för väg-, ban- och vattentrafikleder, som deltar i trafikorganiseringsarbetet för att främja smidig trafik för medborgarna och effektiva transporter för näringslivet.

Syftet med Trafikledsverkets verksamhet är ett fungerande trafiknät som möjliggör välfärd, konkurrenskraft och tillväxt i Finland. En omfattande förståelse för olika trafiklösningars samhällseffekt och erbjudande av överenskommen servicenivå till användarna av trafiklederna förutsätter att finansieringen, samarbetet och kommunikationen kring motiveringar förnyas. Särskilt klimatförändringen utmanar oss inte bara till väghållningsåtgärder utan även till att förändra våra färdsätt och transportformer samt att möta behoven i trafiken på längre sikt med beaktande av den snabba utvecklingen inom teknologi, digitaliseringen och urbaniseringen.

Förvaltningen av vår trafikledsegendom måste i fortsättningen bli mer långsiktig, möta kundbehoven och göra det förutseende i samarbete med olika parter. Kunskapsbaserad hantering av underhållet av trafiklederna och en gedigen beställarkompetens lägger grunden för effektiv och verkningsfull trafikledshållning och byggande. Kundorienteringen och tryggandet av säkerheten och smidigheten i vardagen i en föränderlig värld ligger till grund för vår verksamhetskultur och vårt samarbete.

Våra värden

Öppenhet, förtroende och samarbetsinriktning är våra centrala värden i vardagen.

Sidan uppdaterad 04.01.2019