Trafikledsverkets organisation

Trafikledsverket består av fyra verksamhetsområden och fem funktioner som rapporterar direkt till generaldirektören.

Sektorerna är planering av trafiknäten, projekt, trafikledshållning samt användning av trafikleder och informationstjänster. Verksamhetsområdena indelas i avdelningar och enheter.

De funktioner som rapporterar direkt till generaldirektören är kommunikation och intressentgruppsrelationer, ledningsstöd och ekonomitjänster, juridiska och förvaltningstjänster, säkerhet och NTM-styrning.

Trafikledsverket leds av generaldirektör JK, PD Kari Wihlman.

Till ledningsgruppen för Trafikledsverket hör

 • avdelningsdirektör för verksamhetsområdet planering av trafiknäten, DI Mirja Noukka
 • avdelningsdirektör för verksamhetsområdet, DI Pekka Petäjäniemi
 • avdelningsdirektör för verksamhetsområdet trafikledshållning, DI Jukka Karjalainen
 • avdelningsdirektör för verksamhetsområdet användning av trafiklederna och informationstjänster, DI Raimo Tapio
 • ansvarig direktör för kommunikation och intressentgruppsrelationer, PM Anna Jokela
 • ansvarig direktör för ledningsstöd och ekonomitjänster, EM Jukka Laiho
 • ansvarig direktör för juridiska och förvaltningstjänster, JK, PD Laura Kuistio
 • ansvarig direktör för säkerhetsfunktionerna, FM Heikki Hernesmaa
 • ansvarig direktör för NTM-styrning, DI Jarmo Joutsensaari

Direktörerna för respektive trafikform ansvarar i egenskap av matrischefer för helheten i sin trafikform och rapporterar direkt till generaldirektören.

Direktörerna för trafikformerna är

 • direktör för järnvägstrafiken DI Markku Nummelin
 • vägtrafikdirektör DI Juuso Kummala
 • sjötrafikdirektör DI Esa Sirkiä

 

 

 

Sidan uppdaterad 03.01.2019