Trafikledsverkets organisation

Trafikledsverket består av fyra verksamhetsområden och fem funktioner som rapporterar direkt till generaldirektören.

Sektorerna är planering av transportnätverk, projekt, trafikledshållning samt trafikledsdrift och information. Verksamhetsområdena indelas i avdelningar och enheter.

De funktioner som rapporterar direkt till generaldirektören är kommunikation och intressentgruppsrelationer, stödtjänster för ledningen och eknomitjänster, administration och juridik, säkerhet och NTM-styrning.

Trafikledsverket leds av generaldirektör JK, PD Kari Wihlman.

Till ledningsgruppen för Trafikledsverket hör

 • direktör för planering av transportnätverk, DI Mirja Noukka
 • direktör för projekti, DI Pekka Petäjäniemi
 • direktör för trafikledshållning, DI Jukka Karjalainen
 • direktör för trafikledsdrift och information, DI Raimo Tapio
 • direktör för kommunikation och intressentgruppsrelationer, PM Anna Jokela
 • direktör för stödtjänster för ledningen och eknomitjänster, EM Jukka Laiho
 • direktör för administration och juridik, JK, PD Laura Kuistio
 • direktör för säkerhet, FM Heikki Hernesmaa
 • ansvarig direktör för NTM-styrning, DI Jarmo Joutsensaari

Direktörerna för respektive trafikform ansvarar i egenskap av matrischefer för helheten i sin trafikform och rapporterar direkt till generaldirektören.

Direktörerna för trafikformerna är

 • direktör för järnvägstrafik DI Markku Nummelin
 • direktör för vägtrafik DI Pekka Rajala
 • direktör för sjötrafik DI Esa Sirkiä

 

 

 

reaktionapit
Sidan uppdaterad 27.06.2019