Luumäki-Imatra Banprojekt

Pågående projekt

Det byggs ett nytt dubbelspår mellan Joutseno och Imatra i stället för det nuvarande enkelspåret. Det nuvarande spåret mellan Luumäki och Joutseno förbättras.  Som en del av projektet och för att minska reparationsskulden renoveras också följande objekt: järnvägsbron över Saima kanal, Mansikkakoski järnvägsbro och underfarten vid gamla riksväg 6.

Enligt den målsatta tidsplanen startar byggarbetet 2018 och projektet i sin helhet blir klart 2023.

Katso myös

Följ projektet på Facebook 

Kontaktuppgifter

Trafikverket

Projektdirektör

Tommi Rosenvall

  • 029 534 3830
  • tommi.rosenvall@trafikverket.fi

Trafikverket

Projektchef

Joonas Hämäläinen

  • 029 534 3536
  • joonas.hamalainen@trafikverket.fi

Welado

Projektchef

Kimmo Saarela

  • 040 712 9434
  • kimmo.saarela@welado.fi

Banprojektet Luumäki-Imatra

Det byggs ett nytt dubbelspår mellan Joutseno och Imatra i stället för det nuvarande enkelspåret. Det nuvarande spåret mellan Luumäki och Joutseno förbättras. Som en del av projektet och för att minska reparationsskulden renoveras också följande objekt: järnvägsbron över Saima kanal, Mansikkakoski järnvägsbro och underfarten vid gamla riksväg 6. Enligt den målsatta tidsplanen startar byggarbetet 2018 och projektet i sin helhet blir klart 2023.

BAKGRUND TILL PROJEKTET

Banprojektet Luumäki–Imatra ligger på ett område som hör till Luumäki kommun och städerna Villmanstrand och Imatra. Banavsnittet Luumäki–Imatra är Finlands livligast trafikerade enkelspår och trafiken väntas öka kraftigt. Förbindelsen är viktig inte bara för godstrafiken, utan den utgör också en viktig del av persontrafikrutterna Helsingfors–Kouvola–Imatra–Joensuu och Helsingfors–Vainikkala–S:t Petersburg/Moskva.

Banans totala längd är 56 kilometer. Enligt tidsplanen blir projektet klart 2023.

Projektet utgör en del av den planerade projekthelheten Luumäki–Imatra–ryska gränsen.

PROJEKTETS MÅL

Målet med LUIMA-projektet är att höja servicenivån på banavsnittet genom att förbättra banavsnittets kapacitet, funktionssäkerhet och hanteringen av störningssituationer. Projektet förbättrar verksamhetsförutsättningarna för godstrafiken och höjer persontrafikens servicenivå, samtidigt som genomförandet av projektet stärker näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Projektet minskar också trafikbullret och -utsläppen vilket ökar trivseln för bl.a. invånarna i området.

RAMSKRIDANDE OCH KOSTNADER FÖR PROJEKTET

De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 189 M€.

Konstruktionsplaneringen för byggandet av järnvägsbroarna över Saima kanal och i Mansikkakoski pågår redan. Till övriga delar börjar konstruktionsplaneringen av olika helheter då järnvägsplanen vunnit laga kraft våren 2018. Konkurrensutsättningen av projektet startar 2018.

De första broentreprenaderna startar sommaren 2018 och byggnadsentreprenaderna våren 2019.

Welado verkar som byggherrekonsult i LUIMA-projektet.

reaktionapit
Sidan uppdaterad 10.04.2018