E18 Fredrikshamn - Vaalimaa

Pågående projekt

Projektet E18 Fredrikshamn–Vaalimaa består av en 32 kilometer lång, ny motorväg och andra vägregleringar i anknytning till den. Den aktuella vägsträckan är den sista delen av E18-motorvägen som går genom Finland från Åbo till östgränsen. Den nya vägen byggs norr om nuvarande riksväg 7. 

Vintersjöfart

Vintersjöfart Trafikledsverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till...

Leverantörsfakturor till Trafikverket

Trafikledsverkets faktureringsanvisning för leverantörer ...

Trafiken vid gränsen

Trafiken vid gränsen Trafikledsverket samlar in data om mängden fordonstrafik vid landsgränsernas...

Farledskort

Farledskort Farledskorten innehåller information för farledsanvändarna om farlederna och de hamnar de...

Huvudledsnätet

Huvudledsnätet Huvudleder i...

Läs mer vintersjöfart

Läs mer Finlands vintersjöfart Instruktioner för aktörerna inom vintersjöfarten 2018-2019 pdf Finlands...

Strategi 2019

Strategi Trafikledsverket är en stabil beställarorganisation med ansvar för väg-, ban- och...

Järnvägsstatistik

Järnvägsstatistik I statistiken över järnvägstrafiken ingår statistik som beskriver hur tågens...

Vägtrafikstatistik

Vägtrafikstatistik I vägtrafikstatistiken ingår statistik över mängden fordonstrafik vid...
Sidan uppdaterad 16.03.2018