E18 Fredrikshamn - Vaalimaa

Pågående projekt

Projektet E18 Fredrikshamn–Vaalimaa består av en 32 kilometer lång, ny motorväg och andra vägregleringar i anknytning till den. Den aktuella vägsträckan är den sista delen av E18-motorvägen som går genom Finland från Åbo till östgränsen. Den nya vägen byggs norr om nuvarande riksväg 7. 

Digiroad
Tapahtumatyyppi
Meddelande
Tilastot

Vintersjöfart

Vintersjöfart Trafikledsverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till...

Kontaktuppgifter

Vintersjöfarts kontaktuppgifter ...

Ge respons om farleder

Ge respons om farleder Respons om farleder eller fel på säkerhetsanordningar ...

Läs mer vintersjöfart

Läs mer Finlands vintersjöfart Instruktioner för aktörerna inom vintersjöfarten 2019-2020 pdf Finlands...

Trafiken vid gränsen

Trafiken vid gränsen Trafikledsverket samlar in data om mängden fordonstrafik vid landsgränsernas...

Organisationen

Trafikledsverkets organisation Trafikledsverket består av fem verksamhetsområden och två funktioner som...

Det transeuropeiska transportnätverket TEN-T

Det transeuropeiska transportnätverket TEN-T TEN-T-nätet består av två plan: stomnätet (core network)...
reaktionapit
Sidan uppdaterad 01.04.2019