Tillbaka

Världens första motordrivna löstagbara isbrytarbog sjösattes

Världens första motordrivna löstagbara isbrytarbog sjösattes

Publicerad 04.09.2019

Världens första motordrivna löstagbara bog, som byggts på initiativ av Trafikledsverket, sjösattes i Nådendal onsdagen den 28 augusti 2019. Efter testkörningarna är bogen redo för arbete på Saimen i vinter.

Projektet WINMOS II (Winter Navigation Motorways of the Sea II) är ett EU-finansierat CEF-projekt för utveckling av vintersjöfarten. Målet med projektet är att utveckla och förbättra vintersjöfarten och dess säkerhet samt säkerställa resurserna för isbrytning även i framtiden.

Ett av delprojekten inom WINMOS II går ut på att utveckla och bygga en motordriven löstagbar isbrytarbog för Saimenregionen. Bogen är försedd med ett framdrivningsmaskineri och kopplas fast i skjutbogseraren via ett trepunktsfäste. Den har två raka axellinjer som drivs av elmotorer. Kombinationens dimensionering är planerad så att den ska fungera effektivt som isbrytare i Saimenregionen och Saima kanal.

Den löstagbara bogen sjösattes i Nådendal vid Åbo Reparations Varv Ab onsdagen den 28 augusti 2019. Efter sjösättningen kommer man att fortsätta utrusta bogen, göra ändringar på bogserbåten och koppla ihop dem, varefter kombinationen ska testköras. Trafikledsverket kommer att göra egna testkörningar i oktober och ekipaget kan användas för isbrytning redan under den kommande vintersäsongen.Som skjutbogserare fungerar Alfons Håkans AS bogserbåt Calypso, som modifieras enligt behov, så att bogen kan kopplas till den.

Med isbrytartjänster avses assistans och bogsering av fartyg samt säkerställande av trafiksäkerheten i isiga förhållanden samt trafikstyrning i anslutning till det. Trafikledsverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifter i fråga om assistans för vintersjöfart samt för den nationella koordinationen, utvecklingen och styrningen.

Se en åskådliggörande video om den löstagbara bogen:


Mer information:

Jukka Väisänen
Sakkunnig inom sjöfart, Vintersjöfart
tfn 029 534 3326
jukka.vaisanen@vayla.fi


Sidan uppdaterad 19.10.2015