Tillbaka

Valreklamer vid landsvägarna: anvisningar för dem som reser upp reklamerna

Valreklamer vid landsvägarna: anvisningar för dem som reser upp reklamerna

Publicerad 27.2.2019

Valreklamer för riksdagsvalet får resas upp vid landsvägarna från och med 14.3.2019. Det finns många begränsningar för att placera valreklamer och därför lönar det sig att bekanta sig med anvisningarna före man reser upp reklamerna.

ALLMÄNT OCH TIDTABELL

Var hittar jag anvisningarna om placering av valreklam invid trafikleder?

Anvisningarna kan laddas ner här. Anvisningarna finns också på finska. Kommunerna har egna anvisningar för ärendet och dessa ska följas inom områdena i fråga.

Ska vägmyndigheterna informeras om att valreklam placeras ut?

Nej. Enligt anvisningar får tillfällig valreklam placeras ut invid trafikleder utan att man behöver meddela om detta på förhand.

När får valreklam placeras ut? Och när ska den tas bort?

Tillfällig valreklam, som man inte behöver meddela om, får placeras ut tidigast en månad före den egentliga valdagen. Riksdagsvalet hålls på söndagen 14.4.2019. Detta betyder att valreklamerna får resas upp tidigast på torsdagen 14.3.2019.

Valreklamerna måste tas ner senast en vecka efter valet. I riksdagsvalet betyder detta att reklamerna måste tas bort senast på söndagen 21.4.2019.

 

BEGRÄNSNINGAR

Får valreklam placeras ut invid alla landsvägar?

Nej. Valreklam får INTE placeras:

  • Invid motorvägar och motortrafikleder
  • I huvudstadsregionen invid ringvägarna (Ring I, II och III), Tavastehusleden (rv 3) eller Skogsbackavägen (lv 100)

På vilka områden får valreklam INTE placeras?

Valreklam får INTE placeras på följande områden:

  • På trafikmärken, andra trafikanordningar eller vägräcken.
  • På skiljeremsorna mellan körbanor eller i refuger
  • På anslutningsområden eller närmare än 100 meter från en annan landsvägs eller gatas anslutning
  • Närmare än 30 meter före ett vägmärke eller närmare än 50 meter, ifall hastighetsbegränsningen på vägen är 80 km/h eller högre.
  • På landsvägs- och järnvägsbroar eller deras konstruktioner
  • På järnvägsområden.
  • På platser där reklamen kan utgöra ett sikthinder
  • Noggrannare uppgifter om placering av valreklam finns i anvisningar.

Finna det några begränsningar på valreklamens storlek och färg?

Reklam som placeras på vägområde får till storleken inte överskrida den internationella affischstorleken, som är 80 x 120 cm. I valreklamen får inte med hänsyn till landskapsbilden och trafiksäkerheten användas ljus, reflekterande material eller lysfärger. Valreklam får inte invid väg till form, färg eller i övrigt vara sådan, att den kan förväxlas med vägmärken eller andra trafikanordningar.

 

TIPS FÖR ATT PLACERA VALREKLAMER

Var får jag placera valreklam?

Lämpliga placeringsplatser finns till exempel invid gång- och cykelleder och vägavsnitt utan anslutningar. Valreklam ska placeras så, att avståndet från den yttre kanten av vägrenen till reklamens närmaste kant är minst 1 meter.

Hur placerar jag ut valreklam på ett tryggt sätt?

För att säkerställa trafiksäkerheten ska tillfällig valreklam alltid placeras så att trafiken orsakas så lite störningar som möjligt. Valreklam ska särskilt invid huvudvägar alltid placeras ut och underhållas från gång- och cykelvägen eller en sidoväg.

Den som placerar ut reklamen ska gärna ha en reflekterande väst eller annan synlig klädsel när han/hon rör sig på trafikområdet. Placeringen av reklam ger inte rätt att köra, stanna eller parkera fordonet som används i arbetet i strid med bestämmelserna.

Vad händer med valreklam som strider mot bestämmelserna / har placerats på fel plats?

Valreklam kan avlägsnas om den har placerats i strid med anvisningar eller om den orsakar fara för trafiken. NTM-centralerna övervakar inom sina respektive områden att anvisningarna följs och avlägsnar vid behov felplacerad valreklam.

Valreklam, som avlägsnats från landsväg eller dess närhet, ska förvaras på NTM-centralens områdesentreprenörs kontor, så att ägaren till reklamen om han så önskar kan hämta den. I mån av möjlighet strävar NTM-centralen efter att före avlägsnandet meddela kandidaten eller uppsättaren om åtgärden.

 

Ytterligare information

Anvisning för placering av valreklam invid trafikleder

https://palautevayla.fi/aspa

liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

0295 020 601 kundservice mån–fre kl. 9-16