Tillbaka

Välkommen till möten för allmänheten om den allmänna planeringen av direktbanan Esbo–Salo

Välkommen till möten för allmänheten om den allmänna planeringen av direktbanan Esbo–Salo

Publicerad 08.10.2019

Skedet för Esbo–Salo direktbanans allmänna planering började under sommaren 2018. Direktbanans följande möten för allmänheten arrangeras på fem platser i oktober.

– Planeringen av direktbanan har framskridit från tekniska lösningar och konsekvensbedömningar till en lösning som presenteras i generalplanen, berättar projektchef Heidi Mäenpää från Trafikledsverket.

Möten för allmänheten hösten 2019 arrangeras enligt följande:

Möte för allmänheten i Kyrkslätt (Veikkola)

ti 22.10. kl. 18–20, Veikkola församlingshem, Sportstigen 1, Kyrkslätt

Möte för allmänheten i Vichtis

on 23.10. kl. 18–20, Vichtis gymnasiums auditorium, Hiidenvedentie 3, Nummela, Vichtis

Möte för allmänheten i Salo

to 24.10. kl. 18–20, Salo gymnasium, Kaherinkatu 2, Salo

Möte för allmänheten i Lojo

on 30.10. kl. 18–20, Laurentius-salen, Kyrkogatan 6, Lojo

Möte för allmänheten i Esbo

to 31.10. kl. 18–20, Auditorium, Omnia, Lövkullavägen 1 C, Esbo

Dörrarna öppnas en halvtimme innan mötet börjar. Alla möten har fritt inträde.

Vid mötena presenteras järnvägs- och vägtekniska lösningar samt konsekvensbedömningar. Vid mötena i de olika kommunerna fokuserar man särskilt på planärenden som gäller områden i kommunen i fråga. Plankartor och konsekvensutredningar för järnvägen som hör till projektet presenteras.

Direktbanan Esbo–Salo är en del av projektet för den hastiga tågförbindelsen Helsingfors–Åbo som förkortar resetiden mellan städerna samt för med sig nya möjligheter för tillväxt och utveckling i området. Mellan avsnittet Esbo–Lojo–Salo planeras ungefär 95 kilometer helt ny banförbindelse.

Mer information (på finska) om projektet finns på Trafikledsverkets webbplats på adressen:

https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata

Mer information:

Projektchef Heidi Mäenpää, Trafikledsverket, tfn 029 534 3819 824, heidi.maenpaa@vayla.fi

Projektchef för avsnittet Esbo–Lojo Seppo Veijovuori, Sitowise Oy, tfn 020 747 6057, seppo.veijovuori@sitowise.com

Projektchef för avsnittet Lojo–Suomusjärvi Kari Fagerholm, Pöyry Finland Oy, tfn 0400 289920, kari.fagerholm@poyry.com

Projektchef för avsnittet Suomusjärvi–Salo Markku Salo, Ramboll Finland Oy, tfn 0400 711 261, markku.salo@ramboll.fi

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015