Tillbaka

Vägbeläggningens skick kan nu granskas på kartan

Vägbeläggningens skick kan nu granskas på kartan

Publicerad 13.05.2019

Uppgifter om i vilket skick vägarnas beläggning är kan nu kontrolleras i Trafikledsverkets kartapp. Beläggningens skick delas in i fem kategorier: Mycket dåligt (rött), dåligt (orange), nöjaktigt (blått), gott och mycket gott (grönt). Informationen om skicket anges med 100 meters noggrannhet, och kan därför vara bitvis mycket brokig.

För närvarande visas läget under förra vintern på kartan. Vårens granskningar och den inkommande beläggningsperioden ändrar situationen. Livliga vägar runt om städerna är slitna, men bland huvudvägarna är situationen rätt bra. Däremot är det lägre vägnätets skick dåligt.

”Informationen som visas på kartan kan bland annat utnyttjas för ruttplanering eftersom man sannolikt har varit tvungen att behålla lägre hastighetsbegränsningar på vägar med dålig beläggning”, berättar vägtrafikdirektör Pekka Rajala. ”Vår utgångspunkt är att så mycket information som möjligt ska göras tillgänglig. I egenskap av väghållare utnyttjare vi samma information bland annat vid planering av beläggningsprogrammen.

Uppgifterna i kartan uppdateras några gånger om året.

Kartan hittar du här: https://arcgis.com/apps/View/index.html?appid=165c12d904fa48189fd19ba963f46372

Mer information:

Vägtrafikdirektör Pekka Rajala, tfn 0295 34 3626


reaktionapit
Sidan uppdaterad 19.10.2015