Tillbaka

Under midsommaren utförs omfattande banarbeten

Under midsommaren utförs omfattande banarbeten

Publicerad 18.06.2020

Under midsommaren utförs traditionellt banarbeten, eftersom tågtrafiken då delvis ligger nere. De längsta avbrotten förekommer i år på banavsnitten Helsingfors-Åbo, Luumäki-Imatra och Tammerfors-Jyväskylä.

”Banarbeten utförs för att förbättra järnvägstrafikens kvalitet bland annat genom att förbättra punktligheten och säkerheten”, berättar Juha Kröger, expert på styrning och administration av järnvägstrafiken vid Trafikledsverket.

Tidpunkterna för banarbetena har planerats så att de orsakar så liten olägenhet som möjligt för trafiken. Alltid lyckas man inte med detta. I dessa fall strävar man efter att flytta arbetet till tidpunkter då det förekommer lite trafik. Av denna anledning utförs banarbeten traditionellt särskilt mycket på veckoslut och även under midsommaren.

"Denna midsommar utförs arbete på tre banavsnitt. Avbrotten är långa, men under dem utförs väldigt mycket arbete ", säger Kröger.

Banarbeten midsommaren 2020

På banavsnittet Helsingfors-Åbo är sträckan mellan Köklax och Kyrkslätt stängd för trafik mellan lördag 20.6. kl. 02.10 och söndag 21.6. kl. 08.10. Detta 30 timmar långa totalavbrott orsakas av arbeten vid Jorvas trafikplats. Arbetena omfattar bland annat byggande av en underfart och nya höga perronger.

På banavsnittet Luumäki-Imatra pågår ett 40 timmar långt trafikavbrott på sträckan mellan Villmanstrand och Imatra under midsommaren från fredag 19.6. kl. 19.00 till söndag 21.6. kl. 11.00. Då flyttas tågtrafiken till en ny järnvägslinje i och med att den nya järnvägsbron över Saima kanal tas i bruk. Dessutom tas det tre kilometer långa avsnittet mellan Joutseno och Imatra på den nya järnvägslinjen i bruk.

På banavsnittet Tammerfors-Jyväskylä pågår ett trafikavbrott på hela 60 timmar mellan fredag 19.6 kl. 01.00 och söndag 21.6 kl. 13.00. Under den tiden lyfts, vattenisoleras och förnyas överbyggnaden på sex broar, schaktningsarbeten utförs i två tunnlar och överbyggnaden förnyas i en tunnel. Utöver dessa byts växlar, stöds spår och förnyas skenor på banavsnittet.

Mer om banarbetena i Tammerforsregionen på följande sidor:

Pinninkatu underfart, Tammerfors (på finska) och Broarbete stänger av Viinikankatu under midsommarveckan (på finska)

Förnyande av säkerhetsanordningar på Tammerfors-Seinäjoki-banan (på finska)

Förbättring av Järvensivu underfarter (på finska)

Läs också det tidigare meddelandet om de viktigaste banarbetena 2020: I år utförs många banarbeten på olika håll i Finland

Mer information om ersättande transporter inom passagerartrafiken finns på VR:s webbplats.

Mer information:

Juha Kröger, expert, styrning och administration av järnvägstrafiken, tfn 029 534 3853

Kustbanan: regionchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822

Luumäki-Imatra: Projektchef Tommi Rosenvall, tfn 029 534 3830

Tammerfors-Jyväskylä: Projektchef Terhi Haapaniemi, tfn 029 534 3809

Alla e-postadresser har formen fornamn.efternamn@vayla.fi

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015